21.10.2015

Nymburská vzdělávací instituce CEARA, s.r.o. realizovala pilotní ověřování profesní kvalifikace Průvodce přírodou. Kurz kombinoval vyváženým způsobem teoretickou část s praktickou a příklady dobré praxe, doplněnými dostatečným prostorem pro aktivní zapojení účastníků kurzu, především v jeho tematické části Interpretační aktivity a Organizace exkurze. Kurz probíhal v průběhu pátku, soboty a neděle zpravidla jednou za 14 dní. Cílem kurzu byla podpora „průvodců“ na vybraném velkoplošném chráněném území. Pro kurz byl vybrán region CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Do průběhu realizace 120 výukových hodin se organizátoři snažili vtěsnat co nejvíce výjezdů a exkurzí do zmiňovaného regionu, přestože byl kurz realizován v zimním období, a zaměřit se na trénink v interpretaci (prezentaci) vlastního průvodcovského projektu přímo v přírodě. Byť se v průběhu realizace kurzu počet snížil z 8 osob na 5, tento „užší“ kruh se skládal z lidí, kteří měli opravdový zájem o obor. Většina z nich již v oboru pracuje, někteří již několik let! 

Příběh první – Lucie 
Lucie je žena mnoha zájmů a aktivit, svůj volný čas ale věnuje především dvěma nejmilejším koníčkům – hudbě a přírodě. Vystudovala obor Botanika a ochrana krajiny a přírody na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současné době pracuje jako projektová pracovnice Ústavu experimentální botaniky v Praze. Své nemalé vědomosti a dovednosti si ale rozšiřuje také prostřednictvím dalšího vzdělávání. Jedním z příkladů je tříletý kurz v oboru muzikoterapie, který studuje druhým rokem v Olomouci. Druhým bylo absolvování výše zmiňovaného kurzu Průvodce přírodou. Od kurzu očekávala rozšíření svých praktických dovedností, konkrétně v oblasti interpretace. Ráda by v budoucnu pracovala v oboru „průvodcování po přírodě“.  „Čekala jsem od kurzu, že rozšíří především moje praktické dovednosti (především interpretaci), a že se seznámím s novými lidmi, kteří mají stejný zájem o obor a podobnou motivaci kurz absolvovat. Po praktické stránce mě kurz posunul blíže k práci s lidmi,“ říká Lucie.

Příběh druhý – Petr
Účastník kurzu Petr bydlí téměř celý život v našich nejvyšších horách - Krkonoších. V podstatě si pouze odskočil vystudovat vysokou školu do Prahy (asi se nebudete divit, že v přírodovědném oboru).


Po absolvování doktorátu se zase vrátil do „své“ domoviny, kde působí jako outdoor průvodce. Velmi positivně hodnotí tzv. informačně-diagnostický modul: „S pilotním ověřováním souviselo prvotní prošetření našich odborných kompetencí a znalostí prostřednictvím Informačně-diagnostického modulu. Vzhledem k tomu, že v daném oboru pracuji již 20 let, nemusel jsem absolvovat kurz celý. Nicméně úvodní části kurzu mne doslova nadchly, takže jsem se zúčastnil všech částí kurzu. Kurz Průvodce přírodou je specifický a mnoho takto orientovaných kurzů se u nás nerealizuje. Jsem velmi rád, že jsem se kurzu mohl zúčastnit. Práci nelze dělat 20 let stejným způsobem, je potřeba být otevřený k inovativním přístupům.“

Příběh třetí – Jeroným 
Jeroným je v současné době bez práce. Ale brzy „vypukne“ jeho sezóna. Jeroným totiž působí jako průvodce po horách, nikoliv po České republice, ale v Rumunsku. Letos zahájí již svou patnáctou sezónu. I jeho velkou motivací k účasti na kurzu byla „inovace vlastního řemesla“. „Velmi rád pracuji s lidmi, moje práce je mým koníčkem. Přestože pracuji především od jara do podzimu, v zimě mám více prostoru pro vlastní seberealizaci a samozřejmě na rodinu. Na kurz jsem se vlastně přihlásil ze zvědavosti,“ říká. 

Příběh čtvrtý – Daniela
Daniela působí necelý rok na Správě CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, takže když se o kurzu dozvěděla, neváhala ani minutu s podáním přihlášky. I ona má vystudovaný přírodovědný obor, konkrétně obor Fyzické geografie na Přírodovědné fakultě Karlovy univerzity. Také ona sama sebe chtěla posunout dál. Získané znalosti a odborné kompetence určitě využije ve svém současném zaměstnání. 

Příběh pátý - Šárka 
Posledním účastníkem kurzu je Šárka, která nemá zatím s „průvodcováním“ žádné zkušenosti. Nicméně příroda, hory a „batůžkářské“ cestování jsou jí velmi blízké. Šárka vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity v Olomouci a v rámci vystudovaného oboru procestovala několik vzdálených zemí. S příchodem mateřství se ale vrátila do svého rodného města a začala působit v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků (v oblasti environmetálního vzdělávání) a také si splnila velký sen - spoluzaložila se stejně smýšlejícími lidmi – lesní mateřskou školku. V budoucnu by ráda organizovala objevné výpravy do lesa pro děti předškolního, ale i mladšího školního věku, neboť spatřuje, jak jsou dnešní děti přehlceny moderními výdobytky, ale úplně zapomínají na svět kolem sebe, jak je propojený. Ráda by přinášela dětem nové podněty a zábavné aktivity, jak přispívat k péči o svět kolem nás. 

Zdroj: univ3.univ.cz

Profese Průvodce přírodou - kurzy, zkoušky