05.08.2015

Máte profesní ambice, které neskrýváte, a jste žena. Fakt, který ještě i v dnešní době nejde mnoha lidem takzvaně „pod nos“. Často a rádi spřádají teorie a příběhy o neženskosti „kariéristek“, o jejich bezohlednosti a podezřelých motivech. S nelibostí vás pozorují, jak žijete, mluvíte, řídíte a zajímáte se o svůj osobní růst a kariéru. Nezavděčíte se jim, ať už máte děti nebo ne, ať už žijete v bohémském doupěti či máte byt vycíděný jako klícku. A popravdě – není to ani účelem vašeho konání. Zodpovídáte totiž za váš život a za rozhodnutí, jak s ním naložit, především sama sobě.

V současné společnosti dosud ještě přežívají předsudky a vtipy o ženách jakožto o tvorech postávajících u sporáku, kterým patří do ruky pouze vařečka. Takové narážky mohou snahy některých žen o profesní seberealizaci zchladit. Přes veškerou deklarovanou rovnoprávnost pohlaví bývá oblíbeným tématem mezi lidmi popisovat ženy ve vedoucích pozicích jako jakási nelidská monstra. Možná k tomuto obrazu napomáhala nedávná realita, kdy  manažerkou se často mohla stát jen žena, která byla více „chlapem“ než její kolegové. V mužském světě mohly hrát vysokou hru zpravidla jen ženy vykazující obdobné psychické parametry a způsob uvažování jako muži. Nicméně i ty po čase kariérního postupu často narazily na tzv. skleněný strop. Nedostaly se na nejvyšší pozice, kam už mohli postupovat jen muži.

Co je za sklem?

„Skleněný strop“ je popisován jako neviditelná hranice, ke které dojdou ženy postupující po kariérovém žebříčku. Jedná se o soubor specifických faktorů zastavujících jejich profesní růst ve fázi, kdy se otevírá před nimi vidina dalšího povýšení. Ženy ale nejsou dále vpuštěny do struktur vyššího managementu či politických sfér. Toto omezení se ale může týkat i etnických, náboženských nebo sexuálních menšin. Neviditelnost spočívá také v tom, že důvody, oficiálně uváděné jako zabraňující kariérnímu postupu, nejsou těmi pravými. Skutečnosti omezující kariéru ženy mohou být např. patriarchální kultura společnosti či stereotypy související s pohlavím.

Blýskání na lepší časy

V současnosti se stále častěji dočteme o úspěšných manažerkách na postech ředitelek či podnikatelkách, které si založily a řídí vlastní prosperující společnost. Podle posledních výzkumných studií i na základě zkušeností se ženami na vyšších pozicích vycházejí manažerky na vysokých postech velmi pozitivně. Je oceňována jejich emocionální inteligence, schopnost koordinovat současně více akcí, schopnost naslouchání a diplomatického vyjednávání, efektivní delegování pravomocí, nasazení ve prospěch merita věci a nikoli z potřeby dominovat (samozřejmě existují i výjimky z pravidla). Zdá se tedy, že časy se mění, a že žena v práci začíná být uznávána i pro svoje ženské vlastnosti, které v kombinaci s racionálním přístupem a odbornými znalostmi a zkušenostmi vytvářejí žádoucí směs pro výkon vedoucí či specializované pozice.

Jak bourat bariéry

Zkušenosti některých úspěšných žen hovoří o množství odpracovaných hodin a přesčasů a o neustálém vzdělávání se. Odborná stránka věci sama o sobě ale nestačí. Bez odvahy rozrušit stojaté vody managementu a rozbít „skleněný strop“ se cesta za prací vašich snů neobejde. Umění sebeprezentace, vyjadřovací schopnosti a klidná samozřejmost, se kterou budete poptávat zajímavější práci, povýšení či vyšší plat, vám může otevřít cestu. Přímá nabídka zlepšení dosavadních pracovních postupů nebo jiný způsob, jak se profesně „prodat“ nejvyššímu vedení se osvědčila mnoha ženám. Jakmile se podaří integrovat ženě v dříve mužském teritoriu, mění svým působením mínění mužských kolegů, a usnadňuje tak dalším ženám vstup do vyššího „levelu“.

Ženskost v mužském světě

Ženy nemusejí už svoji ženskost ani zvnějšku skrývat za bezpohlavní kalhotové kostýmy. Určitá střízlivost a vkus v oblékání stále ve světě managementu platí pro obě pohlaví, je však žádoucí odlehčit svůj styl ženskými prvky oblečení, zajímavým šperkem, barevnou kabelkou nebo šátkem a vyjádřit tak originalitu svojí osobnosti. Ženy se nemusejí se stydět za ženská gesta, úsměv či za přiměřené pohnutí emocí ve vypjatých situacích. Účelové používání „ženských zbraní“ je však přísně zapovězeno. Stěžejní rada pro ženy je zůstat autentická; být „svá“ za všech okolností a nebát se říct svůj názor, třebas odlišný od vidění světa očima mužských kolegů. Je třeba sdělovat však svoje stanoviska klidně a s rozvahou, a doprovázet svůj projev přiměřenými gesty a očním kontaktem. Nezaleknout se konkurence, střetu či konfliktu, jsou nezbytnou součástí (i motorem) profesního života, ale přistoupit k nim čelem a konstruktivně je řešit.

Vítejte v klubu

Naplněný osobní život je nezbytnou protiváhou k profesnímu uplatnění. Kromě splnění společenských povinností, včetně účasti v některých zájmových klubech či sdruženích, souvisejících s výkonem profese, nemusíte skrývat svůj osobní život a fotky rodiny, přátel či psa schovávat v kanceláři do šuplíku. Vaše soukromí patří k vaší celistvé a harmonické osobnosti a ukazuje, že jste kromě perné práce schopni také rozvíjet vztahy a darovat svoje city a přízeň blízkým. Opět to ukazuje na moudrého a vyrovnaného člověka. A na ženu, která si bezezbytku zaslouží místo, na kterém se ocitla, a svoji vysněnou práci.

Zdroj: superkariera.cz, Ing. Sabina Morawitzová

Profese, kurzy, zkoušky: