11.12.2014

Nikol Filipi se narodila 16. 8. 1990 v Novém Městě na Moravě. Do svých 16 let bydlela v Bystřici nad Pernštejnem a potom se přestěhovala do malé obce u Žďáru nad Sázavou–Radňovic. Zde žije ve starším domku s maminkou, sestrou a prarodiči. Od dětství bylo jejím snem stát se kadeřnicí. Měla představu, že nejlepšího vzdělání v tomto směru se jí dostane ve větším městě, proto se oboru vyučila v Brně.

Následně na stejné škole absolvovala i nástavbové studium v oboru Podnikání a získala maturitní vysvědčení. Měla jasný cíl – postavit se ve svém oblíbeném oboru na vlastní nohy a nezůstat řadovou pracovnicí ve velkoměstském salonu.

Stejně tak ji ovšem lákalo i dosažení vyššího stupně vzdělání, které považuje pro svůj další život za nezbytné. Opustila Brno a vrátila se zpět na Vysočinu. V Bystřici nad Pernštejnem pokračovala ve studiu na Vyšší odborné škole v Bystřici nad Pernštejnem, obor Agroturistika. I když se to jeví jejímu původnímu vzdělání vzdálené, naznačuje to její vztah k životu na venkově, k přírodě a zároveň přirozenou potřebu stálého osobního rozvoje. Dodnes nejraději relaxuje při práci v lese.

Během studia VOŠ absolvovala dvě zahraniční stáže na farmě v Rakousku. Seznámila se s životem v zemi, která má hluboké tradice v zemědělském podnikání, úctu k dědictví po předcích a hodnotám. Velmi se jí líbil způsob soužití, dodržování tradic a vzájemná pomoc farmářů, kteří to mají k sobě někdy dosti daleko po cestě, ale blízko ve vzájemné pomoci. Do prostředí zapadla, práce na vinicích se jí líbila a provozovala tam i svoje kadeřnické řemeslo. Místní obyvatelé velmi rádi využívali jejích přátelských služeb do domu za výhodnou cenu. Zdokonalení v cizím jazyce je velkou devizou. Díky dlouholeté známosti a dobrým rodinným vazbám neměla problém vrátit se domů.
V posledním ročníku studia maximálně využila studijního volna a začala aktivně pracovat na svojí vlastní kariéře, kterou si vysnila. V nedaleké vesnici vypomáhala několik měsíců kamarádce, která má kadeřnickou provozovnu, ale byla na mateřské dovolené a potřebovala udržet salon v provozu. Nikol ráda pomohla a na vlastní kůži si vyzkoušela podnikání v malé obci, získala mnoho cenných zkušeností i několik svých budoucích zákaznic. Po absolutoriu v červnu 2013 začala ve druhé polovině roku realizovat první kroky ve vlastním podnikání.

V Radňovicích, kde bydlí, nebyla žádná kadeřnická provozovna. Do větších měst Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou je to nedaleko a dobře funguje hromadná doprava. Nikol jednala se zástupci obce a ti přivítali rozšíření nabídky služeb pro své občany. Společně se dohodli na výhodném pronájmu prostor v místním kulturním domě. Nikol volila tuto možnost raději než zřízení provozovny ve vlastním domku. To by vyžadovalo zásadnější rekonstrukci a přizpůsobení prostor a na to velké počáteční investice, na které neměla prostředky. Navíc tu bylo riziko, zda její záměr vůbec bude úspěšný. Zvolila tedy variantu nižších vstupních nákladů a možnost pružně zareagovat v případě potíží.

I tak byl začátek finančně náročný. Vstupní kapitál shromažďovala po celou dobu studia, kdy maximum prostředků z přivýdělků šetřila pro uskutečnění svého snu. Vypomohla i rodina, která jí poskytovala pevné zázemí.

Velkým příkladem je pro Nikol maminka, která v porevolučních letech začala s vlastním podnikáním ve zhotovování oděvů a obchodě s textilem. Později, kdy již podmínky k tomuto druhu činnosti nebyly příznivé, musela aktivitu ukončit a rozhodla se dálkově studovat. Dospělých absolventů dálkového studia, kteří úspěšně složili státní maturitní zkoušku v prvním roce po jejím zavedení, není mnoho. Paní Filipi ve svých 43 letech to dokázala. V současné době svoji dceru podporuje a plánují spolu i případné společné působení. Příklad maminky a velmi dobré vztahy mezi dcerou a matkou jsou základem pro cílevědomé, zodpovědné a racionální rozhodování Nikol.

Své království na přelomu roku vybavila podle posledních trendů. Nakoupila zásoby v minimální výši nutné pro provoz, speciální přípravky a pomůcky postupně dokupuje z již realizovaných tržeb. Návratnost počátečního vkladu předpokládá do tří let.

Na podzim 2013 jsme na naší škole realizovali kurz Pedikúra včetně nehtové modeláže. Účastnicemi byly ženy, které využily možnosti zvolené rekvalifikace. Tady jsem se poprvé setkala s Nikol. Neváhala a využila příležitosti k dalšímu osobnímu rozvoji. Koutek pro pedikúru má zařízen, hlavně v jarních a letních měsících bude zákaznicím pečovat i o nohy. V době společenské sezóny hraje prim kadeřnictví.

Ženy jsou dnes stále náročnější a často se stává, že spolu s účesem chtějí i nalíčit nejen u příležitosti svatby, ale i plesů a rodinných oslav. Pilotáž kurzu Vizážistka na naší škole přišla pro Nikol v pravý čas. Okamžitě projevila zájem s tím, že zdokonalení v tomto směru nezbytně potřebuje pro své klientky.

Citlivé sladění účesu a líčení přináší maximální efekt zákaznici a pro kadeřnici možnost pracovat s klientkou komplexně a znásobit svoje umění.

Výsledky její vizážistické práce jsou jemné a krásné. Prokázala to i při závěrečných zkouškách, kdy mohla svoje modely předvést v plné kráse i s účesy vlastní výroby. I když byla v den zkoušek zdravotně indisponovaná blokádou zad, její pečlivou práci vysoce hodnotila i posuzovatelka – odbornice nejvyšších kvalit – paní Isabella Hančlová.

V současné době - 4 měsíce po zahájení samostatné činnosti, není lehké si s Nikol sjednat schůzku.  Odpoledne i soboty má zaplněné. Zákazníci, kteří přicházeli na zkoušku, se vrací a to je nejlepší vizitka. Jako nejlepší způsob reklamy u Nikol funguje osobní reference.

Cestu k úpravě svého zevnějšku si našli i muži a děti z Radňovic a okolí. V krásném prostředí se jejím zákazníkům líbí. Není to obyčejné holičství na vesnici, ale místo, které na ně příjemně působí. Nachází zde nejen službu, ale i relaxaci. Účesy a dnes již i líčení na svatby, či jiné společenské události Nikol vytváří buď ve svém salonu, nebo dojíždí za zákazníky domů. Tato forma je stále oblíbenější, protože klient ušetří čas.

A plány do budoucna? Příštích několik let upevňovat svoji pozici, odvádět dobrou práci, získat zpět vložené peníze a možná i rozšířit nabídku o kosmetiku, případně masáže. Bylo by prima, kdyby její zákaznice měly vše pod jednou střechou. Že to nezvládne sama je zřejmé. Odhodlání, schopnost posoudit situaci a hlavně poctivě pracovat jí ani její mamince nechybí. Je to jen otázka času.

zdroj: nuv.cz/univ3