13.05.2014

Baví je vymýšlet a navrhovat, jak zkrášlit zahrady či veřejná prostranství jako jsou parky či náměstí. Úspěšná absolventka kvalifikační zkoušky Martina a její lektorka Miroslava hovoří o své práci s nehraným nadšením. Obě mají společné i to, že jim tak trochu změnila život Národní soustava kvalifikací. Obě mají nové pracovní příležitosti, a možnost předávat své dovednosti dál.

Paní Martina Šepsová pracuje ve městě Dubá jako koordinátorka veřejně prospěšných prací a má na starosti veškerou úpravu města včetně péče o veřejnou zeleň. K této profesi se dostala, přestože vystudovala jiný obor. Po návratu z mateřské dovolené jí potěšilo, když jí její zaměstnavatel nabídl možnost zvýšit si kvalifikaci v oboru údržba veřejné zeleně prostřednictvím kvalifikační zkoušky. Martina viděla v této nabídce příležitost a investici do své budoucnosti, a proto neváhala a přihlásila se prostřednictvím portálu www.vzdelavaniaprace.cz na přípravné kurzy, aby si odborné vzdělání doplnila.

Kurzy trvaly měsíc a byly rozděleny na teorii a praxi, která se odehrávala v zahradách naší lektorky paní Miroslavy Komárkové ze společnosti KMV. Na místě jsme si vyzkoušeli třeba správné ošetřování trávníků a výsadbu keřů, trvalek nebo růží. Zkoušky složili i všichni moji spolupracovníci a nyní máme díky tomu sehraný tým, který ví, co dělá,“ pochvaluje si paní Šepsová.

Největší přínos spatřuje paní Martina v tom, že má potřebné znalosti z kurzu a po úspěšném složení zkoušky celostátně platný certifikát dokládající její kvalifikaci. „Po absolvování kurzu si jsem jistá, že pracujeme s ohledem na přírodu a že vše děláme profesionálně. Díky kurzu i zkoušce si už troufnu navrhovat vlastní projekty a také je úspěšně zrealizovat.“ Paní Šepsová jako koordinátorka má na starosti podřízené, kteří nemohou najít v okolí práci, často se jedná o matky po mateřské dovolené. Město tímto vytváří pracovní příležitosti a i proto je pro paní Šepsovou její práce velmi smysluplná. Tato spolupráce v Dubé dlouhodobě funguje ke spokojenosti všech a díky Martině a jejímu týmu město v létě kvete, kam oko dohlédne.

Na kurzy všichni rádi vzpomínají

Na průběh kurzů a jejich lektorku paní Miroslavu Komárkovou nedá Martina dopustit. „Kurzy vede s lidským přístupem a i zkoušky probíhaly v příjemné atmosféře. Přesto, že jsme se museli na zkoušku učit, nám to vůbec nevadilo a na ten měsíc všichni rádi vzpomínáme, přibližuje atmosféru úspěšná absolventka.

Zmiňovaná lektorka kurzů paní Miroslava Komárková je také zářným příkladem člověka, jenž dělá práci, která ho baví. Manželé Komárkovi vlastní společnost KMV – Návrhy a realizace zahrad, která se zabývá navrhováním, realizacemi i údržbou zahrad a parků, pěstováním okrasných dřevin a travních koberců. Ani to však paní Komárkové nestačilo a vrhla se na vzdělávání dospělých. Stala se tzv. autorizovanou osobou, což ji umožňuje vést kurzy a zkoušet uchazeče o certifikát z profesní kvalifikace Sadovník, Krajinář nebo pracovník údržby veřejné zeleně. „Do NSK jsem se zapojila s cílem zlepšit kvalitu práce v našem oboru. Když například vysadíme park, tak mi záleží na tom, aby byl dobře udržovaný. Snažím se zprofesionalizovat pracovníky, kteří pečují o veřejnou zeleň, a jsem moc ráda, když vidím, že má moje práce smysl a absolventům pomáhá zlepšit jejich pracovní příležitosti,“ uzavírá paní Komárková.

O profesní kvalifikaci údržba veřejné zeleně

Profesní kvalifikace údržba veřejné zeleně je popsána od roku 2012. Absolventi zkoušky musí prokázat, že umí vysadit keře, květiny a stromy a vědět, jak o ně správně pečovat. Měli by umět provádět řezy růží i zakládat a udržovat travní plochy. Musí prokázat, že znají stavební materiály používané v sadových úpravách, vědět k čemu slouží vodní stavby a jak správně zalévat okrasné dřeviny a květiny. V současné době je na území České republiky zapsáno 27 autorizovaných osob, které mohou zkoušky provádět, a probíhá kolem 13 vzdělávacích kurzů. Více informací o této a dalších kvalifikacích se dozvíte na portálu www.vzdelavaniaprace.cz.

 

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací je průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic. Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikací a lepší pracovní uplatnění. K dnešnímu dni bylo schváleno více než 600 profesních kvalifikací a bylo vykonáno cca 95 000 zkoušek.

 

Rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací zajišťuje do roku 2015 stejnojmenný projekt MŠMT financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Více na www.vzdelavaniaprace.cz, www.narodnikvalifikace.cz, www.nuv.cz/nsk2.