12.11.2015

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace působí v projektu UNIVu (ověřování standardů kvalifikací NSK) již dlouho. Účast v projektu pomohla škole z několika různých hledisek. Jméno školy se tím dostává do podvědomí také dospělých jedinců, kterým byla poskytnuta možnost na sobě pracovat a absolvováním kurzu získat certifikát. Dalším velkým plusem pro školu je zviditelnění práce pedagogů v jejich aktivitě a v předávání zkušeností široké veřejnosti. Pro samotné pedagogy je to především možnost přivýdělku, tvorba nových výukových materiálů a nebojím se říci, že i ochrana před syndromem vyhoření, protože se aktivity pedagogů rozšířily i směrem k využitelnosti a prospěchu, ale také k prožití pocitu užitečnosti práce pro ostatní, kteří si váží možnosti pracovat na sobě a uplatnit tak získané vědomosti a dovednosti ve svém praktickém životě. Příjemná je také zpětná vazba od účastníků pilotního ověřování v tom, že jim kurz pomohl najít si práci, dal možnost pracovat ve zvoleném oboru, zůstat v rodinné firmě, posílil jejich sebevědomí, umožnil prožít úspěch, dal pocit být užitečný, umožnil zabezpečit rodinu a být příkladem pro své děti.

Škola disponuje vybavenými pracovišti odborného výcviku pro své žáky různých potravinářských oborů, tak nebyl problém uskutečnit pilotní ověřování přímo v dílnách praktické výuky žáků.
Profesní kvalifikace Výroba masných a drůbežích masných výrobků se uskutečnila na naší škole  a jedním z účastníků byl pan Adam.
O pilotním ověřování se dozvěděl při exkurzi žáků Střední školy hospodářské a lesnické na jejich pracovišti, u soukromé řeznické výrobní dílny Folda s.r.o. Zde byl osloven pedagogickým pracovníkem školy a seznámen s tím, že se připravuje pilotní ověřování a zda o něj nemá zájem. 
Pan Adam žije trvale ve městě Frýdlant v Libereckém kraji. Je mu 24 let. Jeho doposud nejvyšší vzdělání je střední odborné vzdělání s výučním listem v potravinářském odvětví – kuchař-číšník. Svou původní vyučenou profesi však vykonával pouze velice krátce. Nejprve po skončení střední odborné školy byl veden šestnáct měsíců na úřadu práce. Nenašel plnohodnotné uplatnění ve svém oboru, tak přijal práci pomocného kuchaře. Navíc za prací musel dojíždět, protože nenašel vhodné místo v blízkosti svého bydliště. Pracovní ohodnocení bylo nízké, práce jej nenaplňovala a cestováním ztrácel mnoho času, tak skončil. Byl opět dvanáct měsíců na úřadu práce. Po této roční dlouhé době se mu naskytla možnost pracovat 
u soukromé firmy Folda, s.r.o., kde nastoupil jako dělník výroby. Teoretické základy získal již během vyučení se příbuznému potravinářskému oboru. Praktické zkušenosti, znalosti 
a dovednosti získává vykonáváním tohoto povolání, své dosavadní profese. Vlastní snahou 
a pracovitostí se snaží se zdokonalovat a později při pilotním ověřování profesní kvalifikace také uplatnit své praktické dovednosti. Účast na pilotním ověřování přijal jako výzvu na sobě zapracovat a možnost získat osvědčení, které pro zaměstnavatele bude projevem jeho zájmu 
o práci dělníka výroby v jeho provozovně.
Průvodce pilotním ověřováním a lektor informačně diagnostického modulu při sestavování portfolia dovedností konstatovali, že předchozí vzdělání – vyučení v příbuzném potravinářském oboru by umožňovalo, aby se pan Adam neúčastnil některých částí v teoretickém či praktickém vyučování. Účastník tohoto pilotního ověřování se však dobrovolně rozhodl, že všechny moduly spolu se svými spoluúčastníky navštíví, aby si je oživil v paměti a získal tak pocit jistoty pro vykonání závěrečné zkoušky a pro získání závěrečného certifikátu.
Teoretickou část výuky hodnotí pozitivně. Byl rád, že mohl reagovat na dotazy lektorů, protože některé poznatky mu byly známé. Na druhou stranu uvítal obohacení poznatků novými a uvědomění si znalostí již zapomenutých. Na praktické části byl jako ryba ve vodě, protože vykonávané činnosti jsou jeho denním vykonáváním činností. Trochu měl problémy s obsluhou stroje, protože vybavení provozovny je trochu modernějším vybavením. Šlo 
o mírné změny, které se daly snadno zapamatovat. 
Zkušební skupina pilotního ověřování byla celkem vyrovnaná. Šlo o účastníky, kteří se již brigádnicky s výrobou setkali, nebo v minulosti koketovali s vyučením v daném učebním oboru, ale učební obor nedokončili nebo provozují domácí zabijačky jejich dědové a spoustu měli okoukaného. Věkově si sedli, a starší kolegy brali jako zkušené osoby a rady si brali i od nich. Spolupráce v kolektivu byla nekonfliktní, pracovní úkony se měnily tak, aby měl každý možnost vyzkoušet si výrobu ve všech stupních technologické přípravy. Vše bylo směřováno k samostatnému zvládnutí závěrečné zkoušky, což nás uklidňovalo. Žádné nástrahy na nás nečekaly. Vše bylo vysvětleno a ukázáno. Lektoři pracují na odborném výcviku s učni jednotlivých oborů a tak jako k nim se přistupovalo k nám – pomalu, jasně, zřetelně s kontrolními otázkami na zopakování pochopení. Pro nácvik praktických činností a využití pomocných strojů vzdělávacím programem byl dostatečný čas stanovený počtem hodin výukových. Praktický nácvik jednotlivých odborných činností na strojích při výrobě 
a především kvalifikovaná pomoc lektorů praktického vyučování daly všem účastníkům pocit jistoty, že budou připraveni na závěrečnou zkoušku a že se nesetkají se situací, která by je zaskočila. Kurz považuje za přijatelný po stránkách nároků na výuku jak teoretickou, tak praktickou. Sám šel do kurzu plný obav a očekávání, jestli to zvládne. Dnes je rád, že do toho šel a zvládl to. Vřele doporučuje takového aktivity i ostatním.
Velkou výhodu pilotního ověřování vidí pan Adam v tom, že teoretická i praktická výuka probíhala v místě jeho bydliště a že nemusel dojíždět. Tím mu vybyl čas na koníčky a rodinu. Neutrpěl ani rodinný rozpočet, protože výukové programy byly ve formě prezentací, které se využívaly ve formě výukových digitálních materiálů školy z webu jejich internetových stránek. Byly doplněny žákovskými učebnicemi a tištěnými materiály. Na odbornou praktickou výuku měl vlastní pracovní oblečení a obutí. Také zdravotní průkaz vlastnil 
a nemusel si jej pořizovat. Pan Adam byl v průběhu absolvování kurzu podporován i svým zaměstnavatelem. Ten jej uvolňoval na jednotlivé vyučovací bloky bez problému. Měl sám dobrý pocit z toho, že se jeho zaměstnanec má chuť vzdělávat a doplňovat si kvalifikaci. Toto vidí jako opravdu velice pozitivní, když si přičte osvědčení pro svého zaměstnavatele, tak je velice rád za nabídku v účasti pilotního ověřování. Vůbec nelituje změny, pro kterou se rozhodl, a to změnit sebe z kuchaře na řezníka.
V současnosti pracuje pan Adam ve společnosti Folda, s.r.o., která je zaměřena na zpracování výrobků drůbežího masa. Certifikát mu zvedl sebevědomí, posílil mu pozici ve výrobně. Je rád, že má osvědčení, protože jiní spolupracovníci mají pouze základní vzdělání a léta praxe. Je mladý a spoléhá na další nabídky, které mu život nabídne. Nechce být veden na úřadu práce a patřit mezi ty mladé lidi, které společnost odsuzuje za to, že nemají práci, že nechtějí pracovat a raději se nechají živit státem. Je rád, že našel uplatnění v příbuzném oboru, který se mu líbí a naplňuje jej. Proto je rozhodnut doporučit vzdělávací kurz i svému známému.
Pan Adam si po úspěšném absolvování uvedené profesní kvalifikace Výroba masných a drůbežích masných výrobků plánuje prohloubit své dosavadní odborné zkušenosti, dovednosti a znalosti získané v praxi a během pilotního ověřování v dalším kurzu, který naše škola plánuje.

Zdroj: univ3.univ.cz

Profese - Výrobce masných výrobků: