08.10.2015

Už jako malý chlapec měl pan Jaroslav Soural blízko k ruční práci. Jeho tatínek byl totiž velmi šikovný stolař a před Jaroslavem vznikaly díky šikovným rukám jeho otce krásné práce ze dřeva. On měl ale jako žák a potom junior spíše blízko ke sportu – byl fotbalovým brankářem.

Když se seznámil s budoucí manželkou, nastal zlom, protože otec jeho ženy měl vlastní zámečnickou a kovářskou firmu. Začal tedy po absolvování oboru nástrojař na Středním odborném učilišti v Mariánském Údolí pracovat v jeho firmě jako zámečník. Později ho tchán zasvětil i do práce uměleckého kováře. Tuto práci dělá Jaroslav ve firmě dodnes a dokonce si doplnil vzdělání o výuční list uměleckého kováře-zámečníka na Středním odborném učilišti uměleckořemeslném v Praze.
Tak začaly vznikat jeho přičiněním krásné práce, jak v oboru zámečník (schodiště, zábradlí), tak v oboru kovářském (ploty, brány, mříže, kovaný nábytek). Díky tomu může při procházce Olomoucí s rodinou či přáteli upozornit na práce, ke kterým po více než dvaceti letech ve firmě přiložil ruku k dílu (mříže na Hradisku, zábradlí v Petrášově paláci nebo různé kovářské práce v Konviktu). 
Jeho rukama prošlo i mnoho oplocení rodinných domů v Olomouci a okolí, nábytek a doplňky. Další zámečnické a pasířské práce lze vidět v obchodních centrech v Praze, Ostravě, Brně a na mnoha dalších místech. Pan Soural se také může pochlubit několika oceněními ze známého setkání kovářů na hradě Helfštýn, která získal například za provedení vývěsného štítu, kopie barokní mříže či branky.
Při této práci často narážel na problém ohledně ostrosti nástrojů i s ohledem na zakázky, které prováděl (ostření sekáčů pro stavební firmy po vykutí, ostření nástrojů pro stolaře, se kterými také často spolupracuje, anebo ostření nástrojů pro činnost zámečnické a kovářské dílny). Proto s radostí přivítal možnost zúčastnit se pilotáže v programu Brusič nožířských výrobků v projektu UNIV 3, kterou se rozhodla firma, u níž je zaměstnaný, pilotovat. 
Z počátečních obav jestli zvládne učivo i praxi, jak bude kurz probíhat, jak bude vypadat závěrečná zkouška a jaký bude mít rozsah, sešlo hned na začátku. Průvodce, s nímž pan Soural před počátkem i v průběhu kurzu konzultoval všechny problémy, se totiž ukázal jako důvěryhodný zdroj informací a opory.
Jaroslav se zájmem sledoval prvotní část výuky, kterou přednášel lektor z oboru nástrojař-brusič. Ten jasně a smysluplně popisoval veškeré teoretické učivo a trpělivě odpovídal na mnoho dotazů směřujících hlavně k následnému využití teorie v praxi. Zvláště ho pak zajímaly pasáže, které potřebuje i ke své práci ve firmě. Například ruční ostření speciálních řemeslnických nožů a sekáčů, ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek, volba druhu, tvaru a zrnitosti brusných nástrojů a ruční ostření běžných druhů nůžek
Jaroslav také velmi ocenil možnost výroby vlastního nože, kterou opět vedl zkušený lektor. Ten názorně demonstroval, z jakého materiálu se nůž vyrábí a jaký zvolit pracovní postup, aby byl výrobek funkční a hlavně měl správně nabroušené ostří.  Na tomto vzorovém kusu si mohl účastník prakticky zkontrolovat správnost všech teoreticky nabytých zkušeností, vyzkoušet správnost použití brusných nástrojů a technologické postupy broušení nožířských výrobků. Hlavním motivačním cílem ale byla možnost pochlubit se vlastnoručně vyrobeným a správně nabroušeným nožem své rodině a známým.
Jedinou nevýhodou, kterou zaznamenal před koncem kurzu, byl pro Jaroslava velký stres při závěrečné zkoušce před hodnotiteli i odborným dozorem. I přes tento problém zvládl test vědomostí excelentně a všichni zkoušející byli spokojeni s teoretickými a praktickými znalostmi, které během pilotáže zvládl a u zkoušek zúročil. Především ocenili správnost volby nástrojů a kvalitu broušení různých nožířských výrobků, které bylo součástí ověřování. Proto si mohl Jaroslav právem převzít certifikát o absolvování pilotního programu a již bez obav debatovat s ostatními účastníku kurzu a hodnotiteli o všech úskalích, která během celého školení řešili.
Z této debaty jasně vyplynulo, že nejen pro pana Sourala, ale i pro ostatní frekventanty, byla náplň pilotního programu přínosná. Všem otevřela nové možnosti při realizaci zakázek i práci pro firmu, kde jako zaměstnanci působí. Všichni zhodnotili, že nové znalosti budou brzy využívat v pracovním, ale i soukromém životě, třeba při práci s nožířskými výrobky v kuchyni nebo na zahradě.
Podle pana Sourala patří velké poděkování i jeho zaměstnavateli, který ho nejen vyslal na kurz, ale částečně ho i uvolnil z pracovních povinností během konání kurzu, a samozřejmě rodině. Té chyběl několik víkendů, během nichž získával nové vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování nových zakázek.
Téměř okamžitě po absolvování kurzu začal Jaroslav Soural svoje znalosti proměňovat v praxi při zakázkách, které prováděl

  • broušení sekáčů pro stavební firmu
  • broušení vrtáků pro zámečníky
  • ostření kuchyňských nožů pro restauraci
  • broušení stolařské frézy

Všichni zákazníci byli s jeho prací velmi spokojeni a on sám měl pocit dobře vykonané práce. Firma, která pilotáž prováděla, získala další odborníky z řad svých zaměstnanců a rozšířila si tak pole působnosti a možnost získání dalších zakázek.

Zdroj: univ3.univ.cz

Profese Brusič nožířských výrobků