08.10.2013

Konferenci zahájila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR Alexandra Rudyšarová: “Za Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jsme přesvědčeni, že využití Národní soustavy kvalifikací přinese větší rovnováhu na trhu práce, a ráda bych proto vyjádřila podporu tomuto projektu a ocenila jeho výsledky. Zároveň předpokládám, že v budoucnu dojde k širšímu propojení.“

 Na její slova navázal viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr. “Jestli bude Evropa v blízké budoucnosti mezi sebou o něco bojovat, bude to souboj o kvalifikované lidi. V situaci, kdy se tato země nachází ve fázi stagnace, a přitom řada firem nemá kvalifikované lidi, je na místě začít využívat nové možnosti. Čeká nás děsivý populační propad a to je výzva, ke které směřuje Národní soustava kvalifikací. Je to hra o budoucnost této země“, řekl.

 Účastníky konference pozdravil také generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška, který informoval o uskutečněných návštěvách regionů a jejich problémech. “Infrastruktura a kvalifikovanost zaměstnanců v technických oblastech - to jsou dvě témata, která řeší všechny kraje. Chceme se proto obrátit i na nové politické reprezentace s požadavkem na výrazné zvýšení konkurenceschopnosti firem v ČR ve smyslu posílení důrazu na technickou kvalifikovanost lidí.“

 Hlavní manažer projektu NSK Ivo Jupa pak dodal, že 370 tisíc lidí ročně mění svoji kvalifikaci. “Poměr adeptů k proškolení vůči absolventům počátečního vzdělávání činí 9:1. NSK tedy může řešit devětkrát větší část trhu práce, než je výstup z počátečního vzdělávání. Národní soustavu kvalifikací lze přirovnat ke švýcarskému armádnímu noži, ve kterém se skrývá mnoho potřebného a přesně poskládaného do jednoho místa“, doplnil.

 Jaromír Janoš ze společnosti TREXIMA poté představil Národní soustavu kvalifikací v širších souvislostech, ukázal aktuální demografická data a načrtl možnosti, jak lze NSK využít k tomu, aby se firmy do problémů s kvalifikovanými lidmi nedostaly nebo jim předešly. A potvrdil i funkčnost systému: “Nový systém nabíhá, avšak už v tuto chvíli nabízí v některých učňovských oborech kolem 10 % alternativních výstupů v podobě držitelů osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace oproti počátečnímu vzdělávání.“

 Miroslav Kadlec z Národního ústavu pro vzdělávání se věnoval tématu provázání Národní soustavy kvalifikací na počáteční vzdělávání. NSK podle něj představuje skutečně významný zdroj informací pro počáteční vzdělávání. “V rámci zákona je přímo uvedeno, že členění úplných profesních kvalifikací na profesní kvalifikace zohledňuje ministerstvo při přípravě rámcových vzdělávacích programů. Podmínky, aby zaměstnavatelé mohli ovlivňovat podobu odborného vzdělávání, tak nikdy nebyly nastaveny lépe“, dodal.

 Po úvodních aktuálních informacích následovaly prezentace praktických příkladů využití Národní soustavy kvalifikací.

 O zkušenost, jak se pomocí profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně podařilo zaměstnat nezaměstnané v severočeském kraji a zároveň městu Dubá zajistit kvalifikované pracovníky, se podělily Miroslava Komárková, Autorizovaná osoba pro tuto profesní kvalifikaci, starostka města Dubá Zdeňka Šepsová a ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce Česká Lípa Zdeňka Cibulková.

 Marie Stejskalová zastupující Asociaci prádelen a čistíren prezentovala zkušenosti z oblasti praní a čištění, která má stále vzrůstající nároky na kvalifikaci zaměstnanců. A právě s tím pomáhá Národní soustava kvalifikací. Zájemci o tento obor pak díky profesním kvalifikacím uspokojí i požadavky na vzdělání Živnostenského úřadu.

 Další příklad ukázal, jak je možné Národní soustavu kvalifikací využít při spolupráci výrobní firmy a střední školy. “Naše škola dlouhodobě spolupracuje s firmou ŠMERAL BRNO při přípravě žáků pro strojírenské obory. Aktivně využíváme i systém profesních kvalifikací, ale mým přáním by bylo, aby se o tomto systému dozvědělo více firem a Národní soustava kvalifikací tak skutečně vstoupila v život“, svěřil se Jindřich Felkel, zástupce ředitele Střední školy technické a ekonomické, Brno.

 Jiří Pospíšil zastoupil personální manažerku firmy ZPV Rožnov a informoval o NSK v kontextu řízení kvality ve firmě - společnosti ZPV Rožnov totiž významně pomohlo využívání profesních kvalifikací při certifikaci ISO, kdy Národní soustava kvalifikací představovala pro auditory záruku kvality vzdělávání a personálního řízení.

 V závěru konference byly slavnostně předány čestné certifikáty firmám, které již principy Národní soustavy kvalifikací do své praxe zavedly. Poděkování za pomoc při řešení neuspokojivé situace na trhu patří společnostem Třinecké železárny, a. s.; ArcelorMittal Ostrava a.s. a ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., ŠMERAL BRNO a.s., Ostrov, Complete s.r.o., 100% REWORK s.r.o. a TM Technik s.r.o., RPIC-ViP s.r.o. a RAUDO - výrobní družstvo invalidů.

 

Dnešní konference potvrdila, že bez firem a zaměstnavatelů se vzdělávání s praxí propojit nedá. Proto jsou právě zaměstnavatelé zásadním článkem při ověřování Národní soustavy kvalifikací v praxi.  A o tom, že tento způsob funguje, svědčí např. již více než 80 000 uskutečněných zkoušek z profesních kvalifikací.

 Více informací: www.narodnikvalifikace.cz a www.vzdelavaniaprace.cz.  Záznam konference na www.nskonline.cz

 

Zaměstnavatelé potřebují kvalifikované odborníky a ty jim může dodat systém dalšího profesního vzdělávání. Na základě informací z ČSÚ ubylo od roku 2002 do roku 2013 20 tis. žáků vstupujících do středního vzdělávání - tento pokles bude v nejbližších letech i nadále pokračovat. Alarmující je dlouhodobý nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků především v oborech strojírenství, elektrotechnika, telekomunikace a informační technologie. Naopak pobočky Úřadu práce ČR jsou přeplněny vysokoškoláky, uplatnění v praxi těžko hledají také absolventi některých učňovských oborů, například v textilním průmyslu nebo v některých stavebních oborech.

 Jedním z řešení této situace je Národní soustava kvalifikací, jež vzniká pod taktovkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, a která představuje jedinečný nástroj k řešení neuspokojivé situace na trhu práce. Tvůrci profesních kvalifikací jsou přímí zástupci zaměstnavatelů sdružení do sektorových rad a jejich činnost zastřešuje konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, spol. s r.o. V současné době jich aktivně pracuje již 29, čímž je kompletně a reprezentativně pokryto celé národní hospodářství České republiky. V systému sektorových rad je nyní aktivně zapojeno 2000 odborníků.

 

Jak usnadní Národní soustava kvalifikací práci personalistům?

 NSK šetří personalistům čas a je zárukou kvality - díky zákonu č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, mají personalisté k dispozici nový nástroj pro svou každodenní práci.  Standardy profesních kvalifikací mohou být využívány v kombinaci se stávajícími personálními systémy. Daleko efektivnější je však využití pro již neexistující či nedostatkové profese, které nejsou popsány vůbec (příp. jsou stávající popisy zastaralé). Národní soustava kvalifikací pomáhá při náboru a výběru zaměstnanců, při rozvoji zaměstnanců, v systémech řízení i při ověřování kvality NSK v roli Autorizované osoby.

Zdroj: Dům financí.cz, 7.10.2013