16.12.2013

Současně se zahájením nového akademického roku se na vysokých školách rozběhla také série přednášek, která má vysokoškolským studentům představit Národní soustavu kvalifikací (NSK).

Přednášky jsou zaměřeny na studenty oborů, jako je andragogika, personální řízení a rozvoj lidských zdrojů. Obsahem prezentace jsou zejména tato stěžejní témata: principy Národní soustavy kvalifikací, proč vůbec byl systém NSK vytvářen,  jeho východiska, současné a budoucí směřování NSK; kdo vytváří NSK, role jednotlivých aktérů; jak NSK ovlivní počáteční a další vzdělávání.

Studenty velmi zajímá pohled na NSK jako na nástroj pro řízení a rozvoj lidských zdrojů ve firmách a organizacích a dále, jak NSK může využít občan na trhu práce, absolvent VŠ, zaměstnanec institucí trhu práce, např. úřadu práce a personálních agentur. O přednášku je zájem také mezi pedagogy jako o možnost rozšířit teoretický základ výuky o informace z praxe.

První představení NSK na akademické půdě proběhlo v rámci 16. ročníku mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do zaměstnání pořádané Vysokou školou finanční a správní, kde se svým příspěvkem o NSK pro odbornou veřejnost vystoupil Ing. Jaromír Janoš, ředitel vývoje společnosti TREXIMA spol. s r.o.

Úvodní prezentace pro studenty proběhla na půdě Univerzity Jana Amose Komenského v Praze a účastnilo se jí více než 70 studentů a pedagogů z oboru andragogika a rozvoj lidských zdrojů. Další prezentace se uskutečnily na Univerzitě Karlově v Praze a České zemědělské univerzitě v Praze, konkrétně na jejím Institutu vzdělávání a poradenství, kde prezentaci vedli Ing. Jan Peška z Národního ústavu pro vzdělávání a Bc. Romana Nováčková z Hospodářské komory České republiky.

V průběhu podzimu si prezentaci vyslechlo více než 150 vysokoškolských studentů a pedagogů.  Semináře budu pokračovat i v letním semestru také na vysokých školách a univerzitách v regionech.