30.07.2015

Více než dvě třetiny (69 %) odborně kvalifikovaných finančních účetních v Česku se domnívají, že úroveň jejich kvalifikace by měl určovat samotný trh, tedy zadavatelé zakázek zpracování účetnictví nebo zaměstnavatelé. Zároveň jsou ale přesvědčeny, že podnikatelé rizika spojená s nesprávnou volbou účetního v současnosti plně nedoceňují. Myslí si to 71 procent dotázaných v průzkumech Komory certifikovaných účetních.

Kvalifikovaný účetní, který prošel náročným certifikačním systémem, absolvuje zkoušky nejen z účetnictví a problematiky daní, ale i z práva, financí podniku, managementu a statistiky. Zde se profese účetního posouvá od pouhého „naťukání“ čísel z dokladů do počítače ke komplexnímu poradenství, které zahrnuje širší škálu poskytovaných služeb.

Nespornou výhodou tzv. certifikovaných účetních je, že to jsou lidé, kteří procházejí průběžným a kontinuálních systémem vzdělávání a v neposlední řadě se řídí etickým kodexem Komory certifikovaných účetních.

Dvojí postavení účetních

„Postavení současného účetního lze těžko obecně definovat. Drobní podnikatelé je vnímají spíše jako partnery. Kupují si jejich službu, ale zároveň se jim svěřují se svými problémy a chodí si k nim pro rady všeho možného druhu. Účetní - zaměstnanci jsou v mnohem obtížnějším postavení. Ve firmách jsou mnohdy vnímáni jako nákladová položka, která sice v podniku musí být, ale nepřináší žádný zisk. A přitom kvalifikovaný a schopný účetní dokáže firmě ušetřit mnoho peněz,“ komentuje postavení účetních dvojnásobná držitelka titulu Účetní roku a členka Komory certifikovaných účetních, Zuzana Pšeničková.

Zdroj: Novinky.cz

Profese "Samostatný účetní", kurzy, zkoušky: