22.10.2013

Doporučení Evropské komise pro ČR z letošního května (EK je zasílá pravidelně všem členským státům) mj. upozorňují na jeden z hlavních problémů předškolní péče u nás, kterým jsou chybějící místa v jeslích a mateřských školách.

Komise např. doporučuje, aby ČR zvýšila dostupnost zařízení péče o děti přijetím a provedením zákona o soukromých zařízeních péče. Odpovědí ČR je i návrh zákona o dětské skupině, který schválila vláda Petra Nečase, ale parlament už nestihl projednat. Zavádí novou službu hlídání a péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. To má probíhat pod vedením profesionálních chův a má na ně být poskytovatelům péče a zúčastněným rodinám poskytnuta daňová podpora. Na dětskou skupinu se však nevztahuje režim předpisů o školách a školských zařízeních. Kritikové návrhu se obávají podcenění výchovy a vzdělávání.

            Nedostatečná kapacita zařízení péče o děti není podle odborníků problémem jen z hlediska naší konkurenceschopnosti, ale může mít vliv i na vývoj dítěte. To je jedním z důvodů, proč jsou jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, kterou připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), investice do předškolního vzdělávání.

LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČR Alternativu klasických mateřských škol představují tzv. lesní mateřské školy, které jsou rozšířené především ve Skandinávii a v Německu. Jejich principem je co nejtěsnější kontakt dětí s přírodou, zázemí budovy (přístřešku) proto využívají hlavně při nepřízni počasí. Své příznivce si získávají i u nás. Dosud ale nebyly součástí oficiální sítě školských zařízení, kvůli přísným podmínkám, jež vyplývají z legislativy. Fungují tedy jako lesní kluby nebo jako součást běžných MŠ (ekoškolky, ekotřídy).

            MŠMT letos v březnu vyhodnotilo dvouleté pokusné ověřování provozu lesních tříd integrovaných v rámci MŠ Semínko v Praze. Ze závěrů vyplynulo, že vzdělávání v lesních třídách lze z hlediska jeho obsahu a výsledků realizovat v rámci současné podoby rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní výchovu a provozních podmínek (při dodržení hygienických a stavebně technických předpisů). MŠ si ale musí v tomto smyslu upravit školní vzdělávací program (ŠVP). MŠMT připravuje metodický materiál s doporučeními k provozu a vzdělávání v lesních třídách integrovaných do MŠ, aby si mohly v průběhu tohoto školního roku svůj ŠVP dodatkem upravit. Materiál by podle Jany Holíkové z tiskového odboru měl být hotov do konce roku.

MATEŘSKÁ CENTRA PARTNERY OBCÍ Péči o děti předškolního věku zajišťují také mateřská centra, jichž je podle odhadů v celé zemi na 600. Polovina z nich je sdružena do Sítě mateřských center (SMC). Mnohé municipality s centry spolupracují a podporují je. SMC má autorizaci pro profesní kvalifikaci »Chůva pro děti do zahájení školní docházky«.

            »Centra často v obcích tzv. vyplňují mezery, pomáhají řešit, co kde chybí,« upřesňuje Jiřina Chlebovská ze SMC. »Obecně lze říci, že vedení obce má v centru partnera, který může podat zpětnou vazbu, potřebný pohled ze strany obyvatel a uživatelů služeb, např. při vypracování studie ohledně mobility ve městě, dopravním značení, infrastruktury, služeb pro rodiny. Řada center dokáže získat finanční prostředky z dotačních titulů např. na vybudování dětských hřišt. Spolupráce obzvlášť dobře funguje v obcích přátelských rodině.« 

Zdroj: Moderní obec, 3.10.2013, S.Dvořáčková