23.03.2014

Potřebujeme techniky a školy nám cpou gymnazisty, naříkají už léta firmy v celé zemi. První brněnská strojírna ve Velké Bíteši takový problém vůbec neřeší. Jak to dělá?

Na všeobecný nedostatek odborníků ve strojírenství a technických oborech vyzrála První brněnská strojírna Velká Bíteš. A sbírá díky tomu jedno ocenění za druhým. „V minulých letech jsme uspěli v soutěži Zaměstnavatel roku a také jsme dva roky po sobě vyhráli krajské kolo soutěže Firma roku,“ říká Jarmila Veverková, vedoucí personálního útvaru a bezpečnostní ředitelka společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš.

 

Vaše firma získala několikrát titul firma roku, mimo jiné i za to, jak se stavíte ke svým zaměstnancům. Co porotu nejvíc zaujalo?

 

            Krajské kolo jsme vyhráli dva roky po sobě, a navíc jako velká firma, i když tato soutěž je více orientovaná na malé a střední firmy. Porota nejvíce ocenila výchovu vlastních učňů a úspěchy s tím spojené. Úroveň naší praktické výuky v oboru obráběč kovů je vysoká. Každoročně se naši žáci umísťují na prvních místech v soutěžích KOVO Junior a České ručičky, a to jak v jednotlivcích, tak v družstvech. Již ve třetím ročníku jsou zařazováni v rámci praxe na výrobní provozy, na kterých následně zůstávají po nástupu do pracovního poměru. Dlouhodobě vykazujeme také nízkou fluktuaci stávajících pracovníků. V naší firmě pracují celé generace jedné rodiny a často jsme právě my jejich jediným zaměstnavatelem v průběhu profesního života. A také nabízíme různé benefity.

 

Jak se vám daří získávat kvalifikované odborníky?

 

            Naši nejšikovnější absolventi oborů obráběč kovů a mechanik seřizovač pokračují dále ve studiu a po absolvování střední či vysoké školy se k nám vracejí. Máme úspěšnou a letitou spolupráci s VUT v Brně s Fakultou strojního inženýrství. Účastníme se pravidelně Dne firem, který je věnován náboru studentů v posledních ročnících studia. Dále spolupracujeme se studenty při vypracování bakalářských, diplomových a disertačních prací. Nově budeme poskytovat studentům možnost stáží ve firmě. Těžíme i z dobré pověsti firmy v regionu. V databázi máme dostatek uchazečů, kteří splňují kvalifikační předpoklad.

 

Vychováváte si tedy své zaměstnance?

 

            Ano, jak již bylo řečeno ve dvou studijních oborech, obráběč kovů a mechanik seřizovač. Nově máme podanou žádost o akreditaci oboru slévač. Výuka žáků, již absolventů, vyučených nebo s maturitou bude probíhat po dobu jednoho roku. Pokud nám Ministerstvo školství schválí žádost ve zkráceném řízení, bude výuka zahájena letos v září.

 

Absolventi z bítešské školy u vás mají garantovanou práci. Získávají smlouvy na dobu určitou...

 

            Ještě nedávno jsme uzavírali s absolventy pracovní poměr na dobu neurčitou. Po zkušenosti s různou kvalitou absolventů jsme od tohoto upustili. Pracovní poměr na dobu určitou přináší dvě výhody. Výrobní provoz má možnost si absolventa prověřit, jeho pracovní morálku a osobnostní předpoklady pro danou práci. Absolventi přijímaní do pracovního poměru mají větší motivaci pracovat co nejlépe.

 

Na všeobecný nedostatek odborníků ve strojírenství a technických oborech vyzrála První brněnská strojírna Velká Bíteš. A sbírá díky tomu jedno ocenění za druhým. „V minulých letech jsme uspěli v soutěži Zaměstnavatel roku a také jsme dva roky po sobě vyhráli krajské kolo soutěže Firma roku,“ říká Jarmila Veverková, vedoucí personálního útvaru a bezpečnostní ředitelka společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš.

 

Vaše firma získala několikrát titul firma roku, mimo jiné i za to, jak se stavíte ke svým zaměstnancům. Co porotu nejvíc zaujalo?

 

            Krajské kolo jsme vyhráli dva roky po sobě, a navíc jako velká firma, i když tato soutěž je více orientovaná na malé a střední firmy. Porota nejvíce ocenila výchovu vlastních učňů a úspěchy s tím spojené. Úroveň naší praktické výuky v oboru obráběč kovů je vysoká. Každoročně se naši žáci umísťují na prvních místech v soutěžích KOVO Junior a České ručičky, a to jak v jednotlivcích, tak v družstvech. Již ve třetím ročníku jsou zařazováni v rámci praxe na výrobní provozy, na kterých následně zůstávají po nástupu do pracovního poměru. Dlouhodobě vykazujeme také nízkou fluktuaci stávajících pracovníků. V naší firmě pracují celé generace jedné rodiny a často jsme právě my jejich jediným zaměstnavatelem v průběhu profesního života. A také nabízíme různé benefity.

 

Jak se vám daří získávat kvalifikované odborníky?

 

            Naši nejšikovnější absolventi oborů obráběč kovů a mechanik seřizovač pokračují dále ve studiu a po absolvování střední či vysoké školy se k nám vracejí. Máme úspěšnou a letitou spolupráci s VUT v Brně s Fakultou strojního inženýrství. Účastníme se pravidelně Dne firem, který je věnován náboru studentů v posledních ročnících studia. Dále spolupracujeme se studenty při vypracování bakalářských, diplomových a disertačních prací. Nově budeme poskytovat studentům možnost stáží ve firmě. Těžíme i z dobré pověsti firmy v regionu. V databázi máme dostatek uchazečů, kteří splňují kvalifikační předpoklad.

 

Vychováváte si tedy své zaměstnance?

 

            Ano, jak již bylo řečeno ve dvou studijních oborech, obráběč kovů a mechanik seřizovač. Nově máme podanou žádost o akreditaci oboru slévač. Výuka žáků, již absolventů, vyučených nebo s maturitou bude probíhat po dobu jednoho roku. Pokud nám Ministerstvo školství schválí žádost ve zkráceném řízení, bude výuka zahájena letos v září.

 

Absolventi z bítešské školy u vás mají garantovanou práci. Získávají smlouvy na dobu určitou...

 

            Ještě nedávno jsme uzavírali s absolventy pracovní poměr na dobu neurčitou. Po zkušenosti s různou kvalitou absolventů jsme od tohoto upustili. Pracovní poměr na dobu určitou přináší dvě výhody. Výrobní provoz má možnost si absolventa prověřit, jeho pracovní morálku a osobnostní předpoklady pro danou práci. Absolventi přijímaní do pracovního poměru mají větší motivaci pracovat co nejlépe.

 

Získali jste certifikát Národní soustava kvalifikací v praxi. Co to znamená?

 

            Do projektu jsme se zapojili již při tvorbě kvalifikačních předpokladů na vybrané pracovní pozice. Zaměstnavatelům to dává možnost spolupracovat s veřejnou správou a podílet se na politice zaměstnanosti. Zjednodušeně, při výběru pracovníků klademe důraz jak na vzdělání, tak na praxi v daném oboru a jiné formy dosaženého vzdělání a potřebných kompetencí pro danou pozici. Tím zohledňujeme nejen to, co uchazeč vystudoval, ale hlavně to, co skutečně umí.

 

Nabízíte momentálně nějaká volná pracovní místa?

 

            Aktuálně jsme inzerovali tři pracovní místa, dvě dělnické a jednu technickou pozici. Zaměstnanci už jsou vybráni. Na přelomu května a června nám končí naši učni, takže obsazování dalších pracovních míst bude probíhat z vlastních zdrojů. V každém případě máme zájem o schopné a kvalifikované pracovníky a určitě uvítáme „dobré životopisy“.

 

***

První brněnská strojírna Velká Bíteš Kořeny sahají do roku 1814, novodobá historie se datuje od roku 1950. V roce 1991 byla založena První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. Dnes to je prosperující a stabilní firma, o jejíž výrobky je zájem nejen na evropských trzích, ale například i v Rusku, Číně a v USA. „Naše výrobky a služby putovaly v loňském roce do oblasti letectví, energetiky, dopravní techniky, kryotechniky, zdravotnictví, ekologie, elektrotechnického průmyslu či potravinářství. V loňském roce společnost výrazně rostla ve všech ekonomických ukazatelích,“ dodává generální ředitel a předseda představenstva Milan Macholán. Firma je významným zaměstnavatelem v regionu. Zaměstnává na 763 lidí.

zdroj: Mladá fronta DNES, Ilona Zelníčková, 21.3.2014