15.11.2013

Česká ekonomika stále bojuje s recesí a počet nezaměstnaných zůstává vysoký. Přesto si řada zaměstnavatelů stěžuje na problém najít dostatek kvalifikovaných lidí.

Řada pracovních míst zůstává v Česku neobsazená a důvod je prostý. Firmy na ně zkrátka nejsou schopny najít dostatečně kvalifikované pracovníky. Nesoulad na trhu práce by měla pomoci řešit i užší spolupráce řešitelů projektu Národní soustavy kvalifikací s Úřadem práce ČR. Díky ní by mohli uchazeči o zaměstnání získat ještě snadnější přístup k širšímu spektru rekvalifikačních kurzů. Obě instituce chtějí ve spolupráci se zaměstnavateli dosáhnout, aby průběh i výsledky rekvalifikačních procesů odpovídaly aktuálním potřebám zaměstnavatelů. Lidé, kteří úspěšně projdou kvalifikačními zkouškami, získají celostátně platné certifikáty.

 

Certifikáty budou důkazem znalostí svých držitelů

Nemusejí se už vracet zpátky do školních lavic a usilovat o výuční list nebo maturitní vysvědčení. Certifikáty budou pro zaměstnavatele důkazem, že uchazeči o zaměstnání mají skutečně patřičné znalosti i dovednosti v dané profesi. „Projekt Národní soustava kvalifikací přináší jednu z nejvýznamnějších změn pro náš vzdělávací systém za poslední desítky let. Jeho propojení s počátečním vzděláváním nabízí potřebný impulz pro úpravu vzdělávacích obsahů pro jednotlivé obory ve středním vzdělávání,“ říká první náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Projekt významným způsobem umožní provázat střední vzdělávání se skutečnými potřebami na trhu práce, což se v budoucnu promítne i do rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé obory vzdělání. Systém by měl být přínosem pro občany, zaměstnavatele, vzdělávatele, certifikující a regulační autority, a také pro tvůrce legislativy a předpisů.

 

Na trhu práce chybí flexibilita

Díky využití Národní soustavy kvalifikací bude nabídka rekvalifikačních kurzů i jejich obsah víc odpovídat poptávce na trhu práce. Jsou druhou šancí nejen pro nezaměstnané, kteří o práci ne vlastní vinou přišli, ale i pro čerstvé absolventy škol. Právě oni patří mezi nejohroženější skupiny uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Jednak proto, že vystudovali obor s výrazně nižším zájmem na trhu práce,a jednakkdyžjimk pracovnímu uplatnění chybí potřebná praxe. „Zavést fungující systém mezi všemi zainteresovanými stranami je běh na dlouhou trať. Pokud je cílem rekvalifikačních kurzů, aby lidé získali v co nejkratší době nové znalosti a dovednosti, je nezbytné, aby rekvalifikace přesně odpovídaly potřebám zaměstnavatelů,“ dodává generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Zaměstnavatele už nebude v budoucnu zajímat, kde a jak dlouho člověk studoval. Hlavní pro ně bude to, jestli má dotyčný uchazeč prokazatelné dovednosti a znalosti. „Národní soustava kvalifikací není jen jeden z řady projektů Evropské unie – je to doposud chybějící DNA, která bude nositelkou společného jazyka na trhu práce,“ míní hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací Ivo Jupa.

Zdroj: Týdeník, 12.11.2013, Jitka Hrušková