17.02.2015

Dne 3. prosince 2014 proběhla v multifunkční aule GONG ve Vítkovicích poslední regionální konference Národní soustavy kvalifikací (NSK), kde se setkali zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu tohoto systému nejen při získávání nových zaměstnanců.

Jak využívají Národní soustavu kvalifikací, nám odpověděli zástupci vybraných oceněných společností.

Marcela Barošová, ředitelka společnosti BLANKYT PLUS, spol. s r. o.

Zavedením NSK konečně někdo povznesl pracovní pozici uklízečky na „odborné řemeslo“. Za to velké díky. Naše společnost BLANKYT PLUS, spol. s r. o., se již víc než 20 let snaží vštípit zaměstnancům důležitost postavení na trhu práce a zavedení NSK tuto naši myšlenku velice dobře podpořilo. Lidé si velmi uvědomují své pracovní zařazení a svou odbornost. Na druhou stranu se práce personalisty stává v naší společnosti BLANKYT nedůležitějším článkem v řízení firmy a NSK je nástroj, který tomu velice dobře pomáhá. Rezervy v NSK co do obsahu nevidím, možná by stálo za zvážení lépe propagovat tuto myšlenku směrem k ostatním firmám. Zavedení NSK mohu ostatním firmám jen vřele doporučit.

Mgr. Olga Humplíková ředitelka společnosti Městský dům kultury Karviná Myslím si, že je dobré při přijímání nového zaměstnance vědět, že je ve svém oboru kvalifikovaný. Je to pro mne záruka, že se v oboru umí orientovat.

Tento člověk má určitě náskok před ostatními uchazeči. Naše společnost aktuálně NSK jinak nevyužívá, protože máme stále zaměstnance a v nejbližší době nemáme v plánu nikoho přijímat, ale pro ostatní společnosti to může být velký přínos.

Bc. Petra Pavelková obchodní ředitelka Advey services, s. r. o.

Společnost Advey services, s. r. o., je zejména hlasitým propagátorem a šiřitelem myšlenky NSK, která je velmi dobrá. Téměř každý z nás v profesním životě alespoň jednou či dvakrát změní své profesní zaměření, svou odbornost. NSK tak nabízí možnost dosáhnout formálního vzdělání a uznání i v jiném profesním oboru, než který jsme studovali.

Iveta Burešová, personalistka TOOL Werkzeugbau, s. r. o.

Naše společnost používá Národní soustavu kvalifikací v personální praxi především ve statistickém hlášení, a to nejen pro společnost TREXIMA, za účelem ISPV, ale i v jiných statistických hlášeních. Dále používáme tuto soustavu hlavně jako podklad pro popisy pracovních míst, ale taktéž slouží i pro uveřejnění pracovních míst na Úřadu práce. V neposlední řadě jsme uvítali možnost bezplatného uveřejnění našich volných pracovních pozic.