30.11.2015

Jak zjistit že držitel osvědčení o získání profesní kvalifikace splňuje požadavky pro získání živnostenského oprávnění.