10.12.2013

Odborná zemědělská veřejnost očekává s velkým zájmem informace o novém nastavení společné zemědělské politiky na období 2014–2020, jejíž součástí je i Zemědělský poradenský systém. ...

Akreditovaní poradci

 

            Poradci akreditovaní MZe jsou na tyto úkoly dlouhodobě připravováni, účastní se vzdělávacích aktivit v rámci svého vzdělávacího programu, navštěvují vzdělávací akce podle svého vlastního výběru, jsou organizována setkání poradců se zástupci univerzit s resortním zaměřením, probíhají semináře na výzkumných ústavech.

            Přehled akreditačních oblastí a podoblastí a počtu akreditovaných poradců je uveden v následující tabulce.

            V rámci Národní soustavy kvalifikací jsou rovněž připraveny dvě profesní kvalifikace – zemědělský poradce v rostlinné výrobě a zemědělský poradce v rostlinolékařství, profesní kvalifikace zemědělský poradce v živočišné výrobě se připravuje.

            K ověřování znalostí v rámci těchto profesních kvalifikací jsou pověřeny a autorizovány právnické osoby.

            Vzhledem k tomu, že základní obrys návrhu zmíněných nařízení je znám delší dobu, jsou pro poradce připravovány vzdělávací aktivity v rámci jejich vzdělávacího programu.

            K povinným požadavkům na hospodaření jsou poradci akreditovaní MZe dlouhodobě vzděláváni. Na nový požadavek na poradenství v oblasti zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí jsou poradci připravováni od konce roku 2012.

            Od této doby měli zařazeno v rámci prioritních vzdělávacích akcí sedm seminářů zabývajících se problematikou klimatologie.

            Pro doplnění a rozšíření znalostí mají ještě k dispozici čtyři metodiky zabývající se rovněž problematikou klimatických změn.

            Další vzdělávací aktivity byly připraveny ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy se specializací na problematiku organické hmoty v půdě s názvem Školení zemědělských poradců na téma: „Prevence úbytku půdní organické hmoty“.

            Vzdělávací aktivity k ostatním prioritám se připravují a budou poradcům postupně nabízeny. Poradci jsou rovněž v rámci vzdělávacího programu povinni navštívit další vzdělávací akce podle vlastního výběru.

            Příklad specializace poradců v rámci tematicky zaměřené poradenské služby provedené v 11. kole PRV je uveden v grafu.

            Další z významných připravovaných nařízení – návrh nařízení k Programu rozvoje venkova specifikuje řadu nových opatření, kde nejvýznamnější opatření se vztahem k poradenství je opatření podle čl. 36 s názvem Spolupráce.

            V tomto opatření má být významně podpořeno zavádění nových poznatků výzkumu do praxe. K zabezpečení hlavních cílů tohoto opatření se předpokládá vznik tzv. operačních skupin, ve kterých se mají inovačního procesu účastnit podnikatelé, vědci ale i poradci a NNO i aktivity místního rozvoje a další subjekty.

Výňatek ze stejnojmenného článku v periodiku Zemědělec,

autor: Ing.J.Dvořák