01.10.2013

Opak je pravdou! Dlouhodobý pokles tržeb maloobchodníků, který je důsledkem útlumu spotřebního chování domácností, má v segmentu jistě svůj odraz. Podle údajů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR vedla stagnace tržeb nutně i ke stagnaci výkonů maloobchodu včetně obchodní marže, které za rok 2012 poklesly o 1,7 %. Na první pohled by se tedy zdálo, že perspektiva uplatnění v maloobchodě je velmi nejistá. Opak je však pravdou.

Poklesl sice počet malých prodejen, na druhou stranu vyrostlo velké množství nákupních center. Počet pracovních míst výrazně neklesá ani v období krize. Zaměstnanost v maloobchodě v loňském roce poklesla jen o 1,5 %, kdy předtím výrazně rostla. Ve specializovaných prodejnách se uplatňují „lidé z oboru“, vyžadují se vyšší znalosti produktů a odborné poradenství. Absolventi této skupiny oborů nacházejí uplatnění především v maloobchodě a velkoobchodě. Navíc se maloobchod rozvíjí rychlým tempem o nové technologie jako bezkontaktní placení, prodej po internetu a nabaluje na sebe oblast logistiky, přepravy zboží či skladového hospodářství. Jedná se tedy o velmi různorodou činnost se širokou profesní uplatnitelností. „Špatné časy obchodníků“ se tak primárně neprojevují dramatickým úbytkem pracovních příležitostí v oboru, ale růstem spotřebitelských cen.

O tom, že poptávka po pracovní síle je i v českém maloobchodě značná, svědčí fakt, že v září 2013 bylo jen v databázi úřadů práce k dispozici více než 1 400 volných míst „specialisty / manažera prodeje“ (zdroj vzdelavaniaprace.cz) a dalších 5 000 nabídek uváděly pracovní portály on-line.

 

Stačí jedna zkouška

 

Absolvováním zkoušky z profesní kvalifikace mohou najít uplatnění v maloobchodě lidé s nejrůznější profesní historií a bez ohledu na dosažené vzdělání. Zkoušky jsou určeny zaměstnancům maloobchodu, osobám samostatně výdělečným nebo brigádníkům v obchodě, kteří nemají doklad potvrzující jejich kvalifikaci.

O názor na uplatnění v oboru jsme v rámci zkoušky profesní kvalifi kace Manažer prodeje požádali zkušebního komisaře Ing. Františka Poláka, předsedu družstva Jednota, spotřební družstvo v Uherském Ostrohu. „Vedoucích prodejen je značný nedostatek a možnost uplatnění najdou uchazeči s osvědčením ve větších i menších prodejnách.“

 

Jak taková zkouška probíhá?

 

„Zkouška profesní kvalifikace Manažer prodeje se skládá ze 17 okruhů a obsahuje písemnou a praktickou část. V roli zkoušejícího, tedy autorizovaného zástupce HK ČR, je to má první zkouška této profesní kvalifikace,“ uvedl František Polák. „Jinak pravidelně zkouším své zaměstnance. Jsem spíše praktik a vím, že absolventi odborných škol nejsou vždy dostatečně připraveni do praxe (např. neumí krájet na řezači, vázat bonboniéry atd.).

Proto také spolupracuji s naší Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou v Uherském Hradišti.“ A jak vnímaly průběh zkoušky absolventky?

 

Obě účastnice se o možnosti získání kvalifikace dozvěděly na pražském pracovišti Úřadu práce.

Nabídnutou možnost rekvalifikace s následným zakončením zkouškou Manažera prodeje uvítaly. „Jsem na dlouhodobé brigádě v obchodě a vím, že získání nebo změna zaměstnání s touto kvalifikací jsou velmi reálné,“ uvedla jedna z účastnic zkoušky. A výsledek? Šestihodinové soustředění bylo nakonec završeno úspěšně. „Zkouška byla celkem obtížná. Na školení jsme neprobíraly všechny okruhy, a tak jsme si dnes nebyly vždycky jisté. Bez dostatečné praktické zkušenosti může být absolvování této zkoušky skutečně náročné,“ uvedl na závěr František Polák. „V takovém případě musí být zaručena skutečně kvalitní příprava, nebo bych doporučil nejprve absolvování souvisejících profesních kvalifikací, např. prodavač či skladník.“ Čerstvým držitelkám osvědčení o zkoušce gratulujeme a přejeme mnoho profesních úspěchů. *

Romana Nováčková

Zdroj: komora.cz