25.06.2014

Dlouhodobý nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků oproti přeplněným pobočkám Úřadu práce ČR. Taková je současná situace na českém trhu práce. Efektivním nástrojem pro řešení tohoto nesouladu může být Národní soustava kvalifikací.

Národní soustava kvalifikací (NSK) představuje státem garantovaný celorepublikový systém pro uznávání kvalifikací, který mimo jiné přináší novou cestu pro firmy k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejménav personalistice. NSK umožňuje lidem kdykoliv v průběhu aktivního života doplnit si vzdělání rekvalifikačním kurzem, složit zkoušku a získat osvědčení, tedy dokument o způsobilosti vykonávat konkrétní profesi, který platí v celé republice i Evropské unii. Navíc toto osvědčení uznávají i zaměstnavatelé, což je podstatná okolnost.

            „Je obecně známým faktem, že velké množství zaměstnanců pracuje v jiné profesi, než pro kterou se připravovali ve škole, a že v této další profesi dobře zvládají úkoly, které po nich jejich zaměstnavatelé požadují,“ říká Petr Rejnek z Jihočeské hospodářské komory a dodává, že změní­li pak tyto osoby zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci jen původní vysvědčení, diplom či výuční list.

            Tento problém řeší právě NSK, která umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti, dovednosti a kompetence, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz. „Jde o zkoušky z tak zvané profesní kvalifikace, po jejímž úspěšném absolvování obdrží absolvent celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami a profesními experty,“ uvádí Rejnek a doplňuje, že Jihočeská hospodářská komora aktivně komunikuje s podnikateli v Jihočeském kraji s cílem seznámit jednatele firem, personalisty, ale i představitele škol a dalších institucí s výhodami systému NSK a vysvětlit jim, jak se mohou jednotlivé subjekty do systému zapojit.

            Jihočeská hospodářská komora, jejímž posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání a prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání, vnímá nepříznivou situaci na trhu práce v kraji a svými aktivitami se snaží napomáhat k jejímu zlepšení. Zapojení se do realizace projektu NSK, může být jednou z cest jak napomoci tuto problematiku řešit.

Zdroj: Deník, Helena Halabicová, Jihočeská hospodářská komora