10.01.2014

Na konci loňského roku jsme oslovili několik firem, aby se s námi podělily o své zkušenosti při uplatňování Národní soustavy kvalifikací ve své personální praxi. Zajímalo nás také, co pozitivního firmě NSK přinesla a kde vidí rezervy pro další rozvoj.

ANKETA

1. Jak využívá vaše společnost Národní soustavu kvalifikací ve své personální praxi?

2. Co pozitivního firmě využití NSK přineslo a kde vidíte rezervy?

ING. MARCELA MLÝNKOVÁ, ředitelka oddělení Vzdělávání, rozvoje a náboru, ArcelorMittal Ostrava, a. s., a ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s.

1) Zatím jsme na začátku… Nyní využíváme Národní soustavu kvalifikací v náborovém procesu, především jako kvalifikační alternativu při hledání nových zaměstnanců. Několik zaměstnanců naší dceřiné společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek absolvovalo zkoušku z profesní kvalifikace. Chystáme se také spolupracovat se Střední odbornou školou, Frýdek-Místek při vzdělávání našich zaměstnanců v oboru „Hutník, valcíř kovů“. Rovněž pracujeme na tom, abychom se stali autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace „Koksař, obsluha baterií“ a „Koksař, obsluha chemické části koksovny“.

ING. IVO ŽIŽKA, personální ředitel, Třinecké železárny, a. s.

1) Společnost Třinecké železárny, a. s., zařadila profesní kvalifikace pro vybrané profese (zejména hutní výroba) do popisů pracovních míst, které jsou zpracovány pro všechna pracovní místa, jako alternativní kvalifikační požadavky. Toto umožnilo zejména stávajícím zaměstnancům (ale i uchazečům o zaměstnání), kterým chyběl požadovaný výuční či studijní obor, nahradit jej příslušnou profesní kvalifikací a splnit tak podmínku pro zařazení na dané pracovní místo.

2) U uchazečů o zaměstnání umožní příslušná profesní kvalifikace získání zaměstnání, u stávajících zaměstnanců vede toto odstraňování kvalifikačních deficitů ke zvyšování kvality vykonávaných činností v jednotlivých provozech společnosti Třinecké železárny, ke stabilizaci a zvyšování kvalifikační úrovně pracovní síly a tím obecně ke zvyšování konkurenceschopnosti firmy.

JUDR. JIŘÍ BRÁZDIL, personální ředitel, ŠMERAL BRNO, a. s.

1) NSK využíváme v každodenní personální práci ve firmě, konkrétně v popisech práce, při inzerci volných míst – jako alternativu úplných kvalifikací – a také při spolupráci se střední školou (Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká ulice).

2) NSK je projekt, který vnesl standardy uplatnitelné ve firmě a na trhu práce (komunikace s Úřadem práce) a koneckonců i v práci s uchazeči o zaměstnání. Obsahuje detailně popsané kompetence, standardy a požadavky na vzdělávací programy, které vyjadřují potřeby firem. Co se týče rezerv, je úkolem dostat více o obsahu projektu do povědomí účastníků trhu práce. Jde však o dlouhodobý proces, kterému jsme dle svého dosahu aktivně nápomocni.

Zdroj: Komora.cz, Jana Svobodová