10.04.2014

Společnost MOSER, a.s. je známá v ČR a ještě lépe v zahraničí, kam směřuje většina jejích výrobků. S odbytem nemá velké problémy, dělá speciální zakázky, často individuálně na míru šité. Jejím cílem je, aby společnost, která byla založena v roce 1857, zachovala know-how pro další generace. Podaří se to, když na trhu téměř beznadějně chybí skláři?

„Stále se nám daří rozvíjet „klasické“ sklářské řemeslo a výrobu špičkové kvality. Zvyšuje se obliba barevného skla, každý rok v nové kolekci představujeme zajímavé designové prvky, o které je vysoký zájem a výrobky z nových kolekcí pak činí cca 30 % naší produkce. Držíme vysokou kvalitu řemeslného zpracování, a to vše nás odlišuje na trhu. Základ naší sklářské výroby je ale stále stejný, a to nápojové soubory a dekorativní předměty. 60 % výrobků míří na vývoz, 40 % zůstává na prodej v rámci ČR,“ představuje generální ředitel společnosti MOSER, a.s. Antonín Vlk, a dodává: „Co nás trápí, je nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Nezaměstnanost není zásadním problémem - spíše chybí lidé, kteří mají chuť pracovat v řemeslných profesích. Je to tak trochu v nadsázce, ale i proto rozvíjíme další aktivity, zejména rekvalifikace vlastními silami, kterými se snažíme dostatek pracovníků do řemeslných profesí zajistit.“ Společnost MOSER realizovala v polovině března ve svých prostorách pro HR senior manažery Exchange Meeting, se záměrem výměny zkušeností v oblasti náboru řemeslných pozic. „Úspěch naší práce závisí na šikovnosti lidí a jejich dostatku na trhu práce. Žádné vize, strategie a obchodní plány, které máme skvěle nastaveny, nebudou fungovat bez kvalifikovaných řemeslníků,“ zmínil dále Antonín Vlk.

 

Správně nastavené výkonnostní normy

Za klíčovou považuje společnost správné nastavení výkonových norem, v současnosti probíhá projekt, kdy zaměstnanci v úkolových řemeslných profesích evidují za pomoci výpočetní techniky odvedenou práci. Po získání dostatečného počtu dat a jejich porovnáním se současnými výkonovými normami dojde k jejich ověření a v případě potřeby k úpravám. Sklářská huť se v současnosti může pyšnit průměrným plněním norem na 103 %. Ve sklářské huti pracuje nyní 40 sklářů, ale je jich potřeba více a stejně tak chybí kvalifikovaní brusiči skla-kuliči, hranaři a rytci skla. K procesu výroby neodmyslitelně patří několik pracovišť kontroly kvality a u některých typů výrobků, jejichž výroba je velmi náročná, dojde k vyřazení až 70 % produkce v průběhu výrobního toku, neboť dodržení špičkové kvality je to, co řadí společnost Moser mezi nejlepší na světě. Jelikož si firma zachovává osobní přístup k zákazníkům a jejich originálním požadavkům, akceptuje nejmenší výrobní dávku v počtu jednoho kusu. Přímo ve výrobě pracuje 210 lidí, z toho dvě třetiny mužů na pozicích sklářů, brusičů -kuličů, brusičů - hranařů a rytců skla, na pozicích brusiček, malířek a ryteček skla se však dobře uplatní i ženy. „Při řízení lidí mi nejlépe funguje používat kombinaci laskavého přístupu a tvrdých nástrojů řízení ve spojení se zdravým rozumem. Problémy evidujeme nejčastěji u mladší generace pracovníků v souvislosti se základními pracovními návyky, jako je např. včasný příchod do zaměstnání,“ uvedl výrobní ředitel Aleš Strejc a dodal: „Ve společnosti jsem už osm let, a stále si myslím, že se mám pořád co učit. V našem oboru se neustále mění postup, věci se dále vyvíjí, nelze ustrnout na místě. Do produkce každoročně zařazujeme kolem třiceti novinek. Jsme proto rádi, že náš designer disponuje přímou zkušeností z praxe - jelikož umí sám brousit, umí si lépe představit, jak lze danou věc vyrobit. Cílem společnosti MOSER, a.s., která byla založena v roce 1857, je zachování know-how pro další generace.

            Technici, ale i všichni ostatní zaměstnanci, pokud v MOSER, a.s. pracují 10 a více let, tak si ke společnosti vytvářejí obyčejně silný vztah a zůstávají často i po zbytek kariéry. Předávání zkušeností starých mistrů mladé generaci proto vyplývá poměrně přirozeně a nenásilně. „Snažíme se ze strany zaměstnavatele odlišně přistupovat k nastupujícím generacím Y (narozeni v době 1980-1995), potažmo Z (narozeni po roce 1995). Ne, že by byla některá z nich horší, než starší generace X, ale je jen jiná. Projevuje se výrazně nižší psychická i fyzická odolnost, hůře navazují kontakt, proto je častěji třeba věci vysvětlovat a více s nimi mluvit, neboť potřebují pochopit souvislosti a práce je musí „chytit“, potřebují vidět smysl, nejsou ochotni chodit do zaměstnání jen kvůli penězům.“ objasnila personální ředitelka Světlana Hančová.

Všechny klíčové řemeslné pozice spadají do rizikových kategorií kvůli působení nadměrného tepla, hluku, vibrací či prachu. Zdravotní stav zaměstnanců je proto pravidelně monitorován, a společnost disponuje také vlastním rehabilitačním programem.

 

O sklářské talenty je v regionu nouze

 Společnost Moser aplikuje rekvalifikace s pomocí programu Nová kariéra. Ten v úvodu obnáší půldenní praktickou zkoušku, po jejím absolvování pak zaměstnanec absolvuje devítiměsíční zácvik pod vedením zkušených kolegů - interních lektorů. Po této době obdrží zaměstnanci vnitrofiremní certifikát, který potvrzuje zvládnutí základů sklářského řemesla.

            V případě nástupu vyučených řemeslníků z jiných regionů je nabízeno podnikové ubytování zdarma po dobu adaptace a zpravidla i hrazeny cesty do místa trvalého bydliště. Sklárna Moser se též vlastními silami snaží u vybraných pozic o prohlubování řemeslných dovedností stávajících zaměstnanců. Za tímto účelem úspěšně využívá evropských dotací.

            Mezi hlavní hodnoty společnosti Moser patří: Mistrovství, Originalita, Styl, Exkluzivita a Renomé. Klíčovými kompetencemi pak jsou: profesionalita, flexibilita, loajalita. „U lidí, které získáváme do výroby, požadujeme nejčastěji tyto vlastnosti: trpělivost, manuální zručnost, pečlivost a estetické cítění. V získávání kvalifikovaných řemeslníků spolupracujeme s místní Střední školou keramickou a sklářskou, potřebujeme nově vyučené skláře, brusiče-kuliče,brusiče-hranaře a rytce. V případě vyučení v jiném oboru se nám osvědčují rekvalifikace, v nichž do budoucna plánujeme celostátně uznatelné certifikace s využitím projektu Národní soustavy kvalifikací. Organizujeme besedy se žáky základních škol, pořádáme exkurze, účastníme se výstav pro školy a úzce spolupracujeme s výchovnými poradci, reagujeme také na osobní doporučení. Aktivně se angažujeme nejen v základních školách našeho regionu, ale kromě karlovarské střední školy spolupracujeme i se čtyřmi dalšími středními sklářskými školami v rámci celé ČR. Kdybychom se na vyhledávání a tréninku zaměstnanců sami svou cestou usilovně nepodíleli, tak je nemáme,“ uzavřela setkání Světlana Hančová.

 

***

 

Snažíme se ze strany zaměstnavatele k nastupujícím generacím Y, potažmo Z, přistupovat odlišně. Ne, že by byla některá z nich horší než starší generace X, ale je jen jiná. Projevuje se výrazně nižší psychická i fyzická odolnost, hůře navazují kontakt, proto je častěji třeba věci vysvětlovat a více s nimi mluvit, neboť potřebují pochopit souvislosti a práce je musí „chytit“.

zdroj:  HR Forum , Martina Minárová, 10.4.2014