15.09.2015

Mistrovská zkouška se nestane alternativou maturity pro některé z učňovských oborů, které nyní končí maturitní zkouškou. Ministerstvo školství pod vedením Kateřiny Valachové pozměnilo koncept navržený Marcelem Chládkem. Mistrovská zkouška pro absolventy řemeslných oborů by měla být zavedena v roce 2020 jako součást Národní soustavy kvalifikací. To je systém, díky němuž lidé získávají doklady o dovednostech uplatnitelných na trhu práce, aniž by museli chodit do školy.

K úpravě konceptu ministerstvo přistoupilo po dohodě se zástupci Konfederace zaměstnavatelských svazů a Svazu průmyslu a dopravy. "(Mistrovská zkouška) Bude začleněna do dalšího vzdělávání a bude osvědčením o získání určitých dovedností a zkušeností v praxi, ověřením profesních předpokladů. Úkolem bude především vypracovat návaznost mistrovské zkoušky na živnostenská oprávnění," uvedla ministryně. Tuto myšlenku ministerstvo zahrnulo mezi opatření na podporu technického vzdělávání, které dnes schválila vláda.

V zájmu zvýšení kvality středního odborného vzdělávání by se mělo praktické vyučování podle možností daného regionu přesouvat na pracoviště zaměstnavatelů. Navíc by měl být do roku 2017 přehodnocen rozsah a organizace praxe na středních školách i v učilištích.

Ministerstvo také plánuje do roku 2017 vyhodnotit strukturu oborů ve středním vzdělávání a inovovat rámcové vzdělávací programy, aby byly v souladu s pracovní realitou. Zlepšit by se také mělo kariérové poradenství na druhém stupni základních škol i na středních školách. Navíc by nově mělo být takové poradenství přístupné i po dokončení formálního vzdělávání.

Ve školkách chce ministerstvo podpořit manuální zručnost například technickými hračkami a stavebnicemi. Základní školy by zase mohly spolupracovat se středními školami i zaměstnavateli při výuce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Podpora technicky zaměřeného odborného vzdělávání a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce je jedním z úkolů ministerstva školství od té doby, co se vláda Bohuslava Sobotky na začátku roku 2014 ujala moci. Letošní rok proto ministerstvo školství ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy vyhlásilo Rokem technického vzdělávání.

Zdroj: ČTK