11.09.2014

Společnost Alkion centrum, s. r. o., se věnuje vzdělávání dospělých a poradenství v oblasti osobnostního i profesního rozvoje, vytváří a realizuje programy na podporu osobnosti. Současně je také autorizovanou osobou (AOs) pro kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. O své zkušenosti z oblasti dalšího vzdělávání a činností AOs se s námi podělila ředitelka společnosti Květa Hrbková.

Jak jste se o Národní soustavě kvalifikací (NSK) dozvěděla?

            Zabývám se vzděláváním dospělých dlouho, lektoruji semináře s tématem osobnostního rozvoje člověka, ale také vedu kurzy, kde se vyučuje „lektorské řemeslo“. Jsem přesvědčena o tom, že být dobrým lektorem obnáší talent, ale také mnoho práce sama na sobě a hlavně dodržování základních pravidel. Dlouho mě mrzelo, že lidé, kteří si odnášeli z kurzu informace, dovednosti i motivaci si neodnášeli doklad o formálním vzdělání. A protože jsem o této skutečnosti hodně mluvila a hledala východisko, potkala jsem se s Petrem Jarošem, který je blízko NSK. Od něj jsem získala informace o připravované kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Po zvážení jsem se rozhodla získat pro společnost Alkion centrum status autorizované osoby a doplnit naše kurzy lektorství o možnost složit kvalifikační zkoušku. Ti, kdo u zkoušky uspějí, si z našeho kurzu odnášejí informace, dovednosti a také formálně uznávanou kvalifi kaci Lektor dalšího vzdělávání.

 

Jste autorizovanou osobou pro kvalifikaci Lektor vzdělávání dospělých. Jaký je o tuto profesi zájem?

             Jsme autorizovanou osobou od června 2013. V podzimním semestru proběhl jeden kurz včetně zkoušky a v jarním semestru 2014 proběhly dva a frekventanti obou kurzů složili zkoušku v květnu. Kurzy máme naplněné. Lidé, kteří se k nám do vzdělávání hlásí, nás znají nebo jsme jim byli doporučeni. Minimálně polovina zpočátku nevěděla, že mohou získat kvalifikaci. O možnosti získat kvalifi kaci se ví málo. Zaměstnavatelé nevědí, že by měli od svých interních i externích lektorů chtít, aby měli vzdělání. Zájem mají tedy hlavně lidé, kteří se chtějí vzdělávat ze svého vnitřního popudu a chtějí se něco dozvědět. Dále jsou to lidé, kteří si vyzkoušeli studovat vysokou školu při práci a studium nedokončili. Zpět k otázce. Je mnoho lidí, kteří se snaží vzdělávat dospělé, ale celkově dávají velký důraz na předmět vzdělávání a malý důraz na lektorskou práci jako takovou. Věřím, že do budoucna budeme jako společnost klást důraz ne na to „kolik“, ale „jak“.

 

Jaká pozitiva, ale i negativa vám pozice AOs přinesla?

             Za velké pozitivum považuji NSK s kvalifikačními zkouškami vůbec. Mám ve svém okolí mnoho lidí, kteří svou práci umí, ale potřebují své dovednosti formálně ověřit, aby byli schopni obstát na trhu práce, kde je kvalifi kace nutná. Vzhledem k tomu, že Alkion centrum realizuje kurzy lektorských dovedností pod názvem „Lektor – profese i poslání“ již dlouho, bylo pro nás velmi pozitivní oficiální ověření našich kompetencí s tím, že naše práce je kvalifikovaná, profesionální. A já bych řekla, že i laskavá a podporující. V neposlední řadě je pro nás velkým pozitivem setkání s uchazeči o zkoušku. Jsou to vesměs lidé, kteří na sobě i své profesní cestě pracují a jejichž dovednosti i vědomosti jsou na vysoké úrovni. Mám radost z toho, že velká většina má chuť se dál vzdělávat v naší Andragogické akademii. Co bych označila za negativum? Nic mne nenapadá, snad možná celkový postesk nad tím, že se o nás, autorizovaných osobách, a možnostech kvalifikačních zkoušek málo ví.

 

Jaká jsou v tuto chvíli vaše očekávání v souvislosti se systémem NSK?

             Směřování k zákonu o vzdělávání dospělých, pomoc při nastavení pravidel, která nám pomohou v celkové orientaci ve vzdělávání dospělých. Dále je to propagace, dát společnosti informace o tom, čeho lze dosáhnoutp. Informovat, ale také nastavit kvalifikační požadavky v rámci zaměstnavatelů – aby ten, kdo má kvalifikaci, měl výhody v rámci profese. Tím by se posílila motivace ke vzdělávání a dosahování kvalifikací. 

Zdroj: Komora.cz, Petra Lukšová