31.10.2014

Na českém pracovním trhu dochází k paradoxní situaci – míra nezaměstnanosti se pohybuje kolem 7 %, ale v nedávném průzkumu Hospodářské komory uvedlo 60 % firem, že mají problém sehnat potřebné pracovní síly, zejména kvalifikované lidi v technických profesích.

Problematické je i přijímání čerstvých absolventů škol, protože se neustále prohlubuje rozdíl mezi kvalitou absolventů a požadavky jejich potenciálních zaměstnavatelů.

Jen málo kandidátů splňuje požadavky

„Působíme v oblasti služeb s vysokou přidanou hodnotou a na českém trhu těžko hledáme kandidáty, kteří by splňovali naše požadavky. S tímto problémem se potýkáme ve všech třech oblastech, které jsou pro nás klíčové – ať už jde o špičkové absolventy univerzit vhodné na pozice byznys konzultantů, technologické nadšence pro náš softwarehouse, anebo kandidáty se znalostí evropských jazyků, které potřebujeme v Shared service centru,“ říká Šárka Vránová, HR ředitelka společnosti Accenture v České republice.

U absolventů rozhoduje ochota vzdělávat se

Při výběru nových zaměstnanců rozlišuje mezi absolventy a pracovníky s praxí více než polovina zaměstnavatelů. Zatímco při výběru pracovníků s bohatšími pracovními zkušenostmi rozhoduje především charakter předchozí praxe a odborná kvalifikace, v případě absolventů zaměstnavatelé kladou důraz zejména na stupeň a obor dosaženého vzdělání a ochotu dále se vzdělávat.

„U čerstvých absolventů bývá problémem jejich nepřipravenost z odborného hlediska, malá použitelnost v praxi, ale bohužel i špatná jazyková vybavenost,“ uvádí praktické zkušenosti Šárka Vránová.

Klíčové dovednosti oceňované při výběru nových zaměstnanců

  • Znalost cizích jazyků – především angličtiny, němčiny a ruštiny
  • Komunikativnost
  • Schopnosti učit se
  • Schopnost práce v týmu
  • Asertivní jednání a řešení problémů
  • Obecná znalost informačních technologií
Zdroj: novinky.cz