30.03.2015

Nekvalifikovaným i nespokojeným pracovníkům se naskýtá nová příležitost

Firmy se už dlouho potýkají s nedostatkem kvalifikovaných sil na trhu práce. Lidé by přitom chtěli pracovat v perspektivním a zajímavém oboru, ovšem nemají dostatečné vzdělání nebo odbornou způsobilost. Tento nepoměr by mohly částečně vyřešit profesní kurzy, které jsou zakončeny celostátně uznávanou zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč certifikát Národní soustavy kvalifikací (NSK) o konkrétním vyškolení.

            Aleš Křížek z Národního ústavu pro vzdělávání upozorňuje, že kurzy i závěrečná zkouška mohou probíhat v rámci stávajícího zaměstnání, a tak se lidé nemusí obávat dočasné ztráty příjmu. Jan Peška z Národního ústavu pro vzdělávání dodává, že pokud chce zájemce pouze vykonat zkoušku bez předchozího absolvování kurzu, tak je to možné. „Nehledíme na to, kde uchazeč znalosti a dovednosti získal, hodnotíme pouze jejich úroveň.“ Důležité je, že zkouška je komplexní. „Zkoušení probíhá i několik hodin, dotazujeme se na všechny konkrétní znalosti a dovednosti v dané kvalifikaci.“ Zkoušky poskytují tzv. autorizované osoby, jimiž mohou být například školicí centra, ale také fyzické osoby, které získají autorizaci od příslušného ministerstva.

            Ivana Šatrová z Úřadu práce v Plzni vysvětluje, že je možné zaplatit zájemcům i několik kurzů, protože jsou úzce specializované. „Třeba pro kuchaře existují kurzy na studenou kuchyni, na teplou kuchyni či na minutky.“

 

Dobrá zkušenost

S kvalifikačními kurzy má dobré zkušenosti také firma Grafia, která se věnuje převážně mimoškolnímu vzdělávání dospělých a rekvalifikacím. Jednatelka firmy Jana Brabcová potvrzuje, že uchazeče s certifikátem přijímají. „Přesně víme, jak náročné zkoušky jsou. Nemáme jako zaměstnavatel obavu přijmout nové zaměstnance, kteří se prokáží kvalifikační zkouškou,“ dodává.

            V České republice je v současnosti schváleno 688 druhů profesních kvalifikací, které při výběru zaměstnanců aktivně využívá přes 1100 zaměstnavatelů. Zkoušku z profesní kvalifikace získalo již 111 000 lidí. Mezi nejpopulárnější kvalifikace patří strážný, chůva pro děti, obsluha CNC strojů, florista nebo údržba veřejné zeleně.

            Plzeňský kraj má druhou nejnižší nezaměstnanost v České republice. Šedesát procent lidí z kraje by ale podle statistik kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění okamžitě vyměnilo pozici i profesní obor. Právě kvalifikační kurzy pro ně mohou být vhodnou příležitostí ke změně.

Zdroj: Plzeňský deník , A.Panková, 30.3.2015