17.06.2014

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s odborným garantem - Českou poštou, s. p. - rozšířila své portfolio zkoušek profesních kvalifikací.

Nově do něj přibylo oprávnění zkoušet profesní kvalifi kace zaměřené na oblast poštovních služeb.

Pro tuto oblast zkoušek bude HK ČR ve spolupráci s Českou poštou ověřovat následující profesní kvalifikace: * Pracovník poštovní přepážky univerzální * Pracovník poštovní přepážky * Poštovní doručovatel * Pracovník poštovní přepravy I * Pracovník vnitřní poštovní služby II Schválená zkušební a kontaktní místa může HK ČR zájemcům nabídnout v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Brně, Ostravě a Olomouci.

Odborná spolupráce s Českou poštou přináší především profesionální přístup k vysoké kvalitě ověřování znalostí a dovedností uchazečů a nominaci autorizovaných zástupců z řad odborníků v dané problematice s letitou praxí. Více informací o těchto nových zkouškách profesní kvalifikace, o stávajícím portfoliu služeb HK ČR v této oblasti a dále rovněž i přihláškové formuláře naleznete přímo na webových stránkách Komory www.komora.cz, v sekci vzdělávání.

Podrobnější informace k obsahu konkrétní zkoušky je možné získat na www.narodni-kvalifikace.cz ve skupině doprava a spoje.

K dispozici je rovněž kontaktní e-mail zkousky@komora.cz. 

 

Zdroj: Komora.cz, 2.6.2014, Komora.cz