19.09.2013

Hledáte novou práci a chcete si zlepšit kvalifikaci? Anebo jste školu nedokončili a rádi byste si doplnili vzdělání? Nebo jen pracujete v jiném oboru, než jste vystudovali a chcete mít hodnověrný doklad o vlastních znalostech? Potom je příhodným řešením Národní soustava kvalifikací, v jejímž rámci vznikají nové cesty ke vzdělávání jednotlivců.

Zmíněná soustava umožňuje lidem kdykoliv v průběhu aktivního života doplnit si vzdělání rekvalifikačním kurzem, složit zkoušku a získat osvědčení, tedy dokument o způsobilosti vykonávat konkrétní profesi, který platí v celé republice i Evropské unii. Navíc toto osvědčení uznávají i zaměstnavatelé, což je pochopitelně podstatná okolnost.

            Možnost vykonávat práci, po které je poptávka nebo po které toužíte, se tak významně přiblíží. A je opravdu z čeho vybírat, protože v současné době existuje už 496 kvalifikací například cukrář, včelař, chůva, kuchař, ale i detektiv koncipient, průvodce cestovního ruchu a podobně.

            Pozitivní je, že profesní kvalifikace vznikají ve spolupráci se zaměstnavateli a úřady práce. Absolventi tedy dostávají reálnou možnost uplatnit se na pracovním trhu. Zkoušek se nikdo nemusí bát, pokud má zájemce o vzdělání vážný zájem.

 

Odvaha znovu začít

 

Pro změnu se rozhodl například i Tomáš Vítek, který původně absolvoval vysokou školu ekonomického zaměření. Srdce ho však táhlo k vaření. Na internetu si našel kurz s názvem kuchař hotových jídel.

            „Nejdřív jsem se zkoušky bál, ale příprava byla opravdu perfektní. Praktická i teoretická část byly dobře vyváženy. Praktická část byla přitom pro mne jednodušší, protože jsem před tím pracoval v rybárně, takže kostění ryb bylo pro mě hračkou. Když se člověk připravuje odpovědně, všechno zvládne,“ říká mladý muž.

            Kurz si hradil sám, ovšem pro nezaměstnané a osoby přihlášené na úřadu práce je rekvalifikace zdarma.

 

Jak nebýt průměrný

 

Projekt je částečně financován z Evropského sociálního fondu a částečně ze státního rozpočtu. Zkoušku neudělá asi jedno procento přihlášených.

Zkoušení není jako ve škole – tedy klasifikace 1 až 5, kdy se znalosti se zkouší jen náhodnou či vylosovanou otázkou. Pro získání certifikátu není možné, aby člověk nějakou část zvládal jen průměrně, protože v praxi by byl nepoužitelný. Musí ovládat naprosto všechno, co je uvedeno ve standardu dané profese. Osnovy výuky i zkoušky musí být nastaveny tak, aby absolvent danou profesi stoprocentně zvládal.

 

***

několik čísel

Do dnešního dne bylo schváleno 496 standardů profesních kvalifikací. Zatím je největší zájem o profesi strážní. Od  zahájení projektu v roce 2005 se realizovalo 79000 zkoušek. Zájemce si může vybrat vybírat z 2500kurzů a 820profesí. Absolventi zkoušky jsou z 53 procent muži, cena kurzu se pohybuje od 1000 do 5000 korun.

Více na www.vzdelavaniaprace.cz.

_______________________________________

článek byl publikován v peiodiku DENÍK, regionální vydání Střední Čechy a Jižní Morava, 9.9.2013, autor Zdena Nováčková