24.09.2015

Každý rok zveřejňuje Úřad práce aktuální statistiky k vývoji trhu práce a nezaměstnanosti v jednotlivých regionech. Nejnovější dostupná data pro Prahu a okolí pocházejí z roku 2013 a podávají komplexní obraz zaměstnanosti v daném kraji včetně přehledu nejžádanějších rekvalifikačních kurzů.

V administrativní oblasti byla profesní rekvalifikace nejčastěji realizována prostřednictvím kurzů „Asistentk/ka, Sekretář/ka“ a „Administrativní pracovník“. V oboru účetní se největšímu zájmu těšily kurzy „Účetnictví“, „Účetnictví a daňová evidence“ a „Mzdové účetnictví“, a dále rovněž „Účetnictví s využitím výpočetní techniky“. Velký zájem byl rovněž o obory sociální péče, zejména o pozice „Pracovník v sociálních službách“ nebo „Chůva“.

Vysoký zájem byl také o profesní způsobilost řidičů, a to zejména skupin C, CE a D. Mezi další preferované pracovní pozice patřil „Svářeč“, „Strážný“ nebo „Kuchař“. Velký zájem byl rovněž o kvalifikaci v oblasti péče o zdraví, realizován byl prostřednictvím kurzů „Masér“, „Poradce pro výživu“, „Instruktor fitness“, „Vizážistka“ či „Manikúra“ a „Pedikúra“. Zvýšený zájem byl zaznamenán rovněž u profesí „Kouč“ a „Fotoreportér“.

Prognózy vývoje trhu práce na rok 2014 nepředpokládají pro oblast Prahy a okolí významné zlepšení situace v počtu nezaměstnaných. Vzhledem k tomu, že nová volná pracovní místa se příliš nevytváří a uchazeči jen velmi obtížně hledají novou práci, bude profesní rekvalifikace i v dalším období významným prvkem při zvyšování osobní kvalifikace a možnosti uplatnění na trhu práce. Přehled celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR najdete na portálu Národní soustavy kvalifikací, který shromažďuje a zveřejňuje informace o profesních kvalifikacích schválených a uplatnitelných na pracovním trhu v ČR.

Zdroj: chcipracovat.info, Klára millerová

Profesní kvalifikace - kurzy, zkoušky