12.05.2015

První zkouška z profesní kvalifikace

V prostorách pohybového centra IQ pohyb academy v Praze se uskutečnila první zkouška z profesní kvalifikace Instruktor powerjógy. I tento obor fitness se tak pod hlavičkou Hospodářské komory ČR jako autorizované osoby a jejího odborného garanta České komory fitness zapojil do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK). IQ pohyb se zabývá vzděláváním trenérů, instruktorů i veřejnosti, provozuje vlastní pohybové centrum a pilates studio se zaměřením na individuální trénink i skupinové lekce a v neposlední řadě nabízí rekvalifikační kurzy nebo odborné semináře v oblastech fitness, pilates, jóga a další. „Podle mého názoru je projekt NSK velice důležitý v našem oboru poskytování tělovýchovných služeb fitness, neboť zaručí minimální základní odbornou znalost u všech, kteří chtějí pracovat s lidským tělem a učit pohybové dovednosti. Bohužel dnešní stav tomu tak neodpovídá, existuje řada kolegů v našem oboru, kteří bohužel nemají ani základní znalost pohybových dovedností, a tak se nám kvůli nim nedaří získat určitou prestiž u odborné veřejnosti. Díky NSK se,vyčistí‘ zrno od plev a prestiž našeho povolání se tím pádem zvýší a otevřou se tak možnosti mezioborové,“ říká Daniel Müller, ředitel a metodik skupiny IQ pohyb.

 

Nervozita na obou stranách

Zkouška trvala celkem tři hodiny a skládala se ze dvou částí. Nejdříve probíhala písemná část, kde zkoušení museli prokázat své znalosti ve všeobecném testu, a poté v takzvaném jóga testu, který zahrnoval konkrétní otázky, velmi úzce spojené s praktickou realizací zkoušky. Ve druhé části bylo již potřeba prakticky vyzkoušet jednotlivé cviky powerjógy, správné dýchání a schopnost vedení instruktora.

„Velmi důležité je, aby člověk ucházející se o zkoušku z profesní kvalifikace měl nejen znalosti o lidském těle a józe, fyzické předpoklady, ale především aby tyto znalosti měl svou praxí prověřené. Jedině tak může svým klientům předat nejen informace, ale především zkušenosti ze své praxe, která je podložena odborností. Velká pozornost je věnovaná správnému provádění pozic, zdravému pohybu a vedení celé lekce. Dalšími tématy jsou klasické přístupy jógy, její filozofie a historie, techniky. To vše je třeba zvládnout,“ vypočítává předpoklady pro úspěšné složení zkoušky předseda zkušební komise Václav Krejčík. Podle jeho názoru byla obtížnost zkoušky nastavena odpovídajícím způsobem. „Rozsah zkoušky je nastaven správně. Na účastnicích bylo vidět, že jsou nervózní, ale upřímně… i já jsem byl trochu nervózní, protože to byla první zkušenost s celým projektem NSK,“ dodává předseda komise .

Cílem je spokojenost klientů

Zkoušky z profesní kvalifikace se zúčastnila slečna Iveta, která se již několik let věnuje oblasti fitness.

Otevřela si vlastní studio, kde pořádá lekce aerobiku, a na popud svých klientů si rozšířila působení o hodiny jógy. „I nadále se chci vzdělávat. Absolvuji okolo 4 až 5 kurzů ročně, navštěvuji různé kongresy a semináře, které mne stále ženou dál. Každá taková zkušenost mě posune k mému cíli a tím je spokojenost mých klientů. Myslím si, že projekt NSK je výborný nápad. Sjednotí se úroveň poskytovaných služeb (v oboru instruktorů) a lidé si budou moci jít zacvičit bez obav k člověku, o kterém budou vědět, že je ve svém oboru profesionál, se kterým budou správně při cvicích dýchat a který jim poradí, aby cviky dělali správně,“ vysvětluje svou motivaci ke složení zkoušky slečna Iveta.

Pomohlo i samostudium

Další zájemkyní o možnost stát se kvalifikovanou instruktorkou powerjógy byla paní Eva, která ji již 10 let cvičí ze zdravotních důvodů. Manžel se synem vedou rodinný podnik, provozují fitness centrum a chtěli by podnik rozšířit o její pravidelné lekce. Proto paní Eva složila zkoušku z profesní kvalifikace Instruktor powerjógy a ráda by vedla lekce pro začátečníky a mírně pokročilé. „Teoretická zkouška byla náročná, testy mi daly zabrat, ale s přípravou z kurzu a následným samostudiem se daly zvládnout. Praktická část mi přišla snadná asi proto, že již opravdu dlouho cvičím powerjógu. Doba 2 až 3 hodin se mi zdála odpovídající. Jediné, co mě trochu zaskočilo, byly názvy kostí a svalů v češtině, jak ve studijních materiálech z kurzu, tak v odborné literatuře kolem jógy se běžně užívají názvy latinské,“ popisuje své dojmy paní Eva.

Zdroj: komora.cz, 7.5.2015