19.02.2014

Hospodářská komora České republiky, ve spolupráci se společností 1. VOX, a.s., rozšířila své portfolio zkoušek profesních kvalifikací. S platností od prosince 2013 má oprávnění zkoušet také profesní kvalifikace: Personalista, Asistent/ka, sekretář/ka, Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Tyto typové pozice jsou součástí následujících povolání:

 

            Administrativní pracovník (Asistent/ka, sekretář/ka)

            Personalista (Personalista)

            Personlista specialista (Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců)

 

Zkoušky budou probíhat v Praze, která je schváleným místem zkoušení pro všechny výše zmíněné profesní kvalifikace. V současné době HK ČR jedná nad schválením dalších kontaktních míst,aby zajistila dostupnost i v ostatních regionech ČR.

 Autorizovaní zástupci Hospodářské komory České republiky jsou odborníky v dané problematice s letitou praxí. Každodenně se pohybují v tomto oboru a s ohledem na uvedenou spolupráci garantuje Hospodářská komora České republiky uchazečům o zkoušky profesionální přístup a vysokou odbornost zkušebního procesu včetně nejvyšší kvality vydaného osvědčení o absolvování zkoušky.

zdroj: business.info