21.01.2015

Hospodářská komora České republiky (HK ČR), ve spolupráci s Cechem kamnářů ČR, rozšířila své portfolio zkoušek profesních kvalifikací. S platností od 9. ledna 2015 má HK ČR oprávnění zkoušet také profesní kvalifikaci: Kamnář pro renovaci dobových topidel (36-055-M).

Kamnář pro renovaci dobových topidel provádí opravy historických kachlových kamen, krbů, prototypů topidel a jejich zprovoznění, včetně opravy keramiky a kování. Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce a stavební práce.

 Pracovní činnosti, které musí zkoušený ovládat, jsou například:

             Posouzení stavu topidla, jeho stability a soudržnosti.

            Materiálové zajištění opravy topidla.

            Zajištění zámečnických prací pro opravu kování.

            Provádění opravy napojení na komín dle platné normy.

            Provádění kamnářských prací a drobných stavebních prací, aj.

 

Zkoušky budou probíhat v Praze, která je schváleným místem zkoušení pro výše zmíněnou profesní kvalifikaci.

 Autorizovaní zástupci HK ČR jsou odborníky v dané problematice s letitou praxí. Každodenně se pohybují v tomto oboru a s ohledem na uvedenou spolupráci garantuje HK ČR uchazečům o zkoušky profesionální přístup a vysokou odbornost zkušebního procesu včetně nejvyšší kvality vydaného osvědčení o absolvování zkoušky.

Více informací či přihlášku ke zkoušce pro zájemce naleznete na stránkách Hospodářské komory.

Zdroj: businessinfo.cz