31.01.2014

Dlouhodobý nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků oproti přeplněným pobočkám Úřadu práce ČR. Taková je současná situace na českém trhu práce. Efektivním nástrojem pro řešení tohoto nesouladu může být Národní soustava kvalifikací (NSK).

Zástupci Jihočeské hospodářské komory, Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Národního ústavu pro vzdělávání a Sektorové rady pro strojírenství usedli ke společnému jednacímu stolu, aby prohloubili svou vzájemnou spolupráci a dohodli se na společném postupu při zavádění Národní soustavy kvalifikací, která představuje státem garantovaný celorepublikový systém pro uznávání kvalifikací, a který mimo jiné přináší novou cestu pro firmy k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice.

            „Téměř polovina našich občanů pracuje v jiné profesi,než pro kterou se připravovali ve škole a dá se říci, že v této další profesi jsou schopni zvládat úkoly, které po nich požadují zaměstnavatelé. Jenže změníli pak zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci jen původní vysvědčení, diplom či výuční list,“ uvedl Ivan Loukota, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích.

            „Národní soustava kvalifikací tento problém řeší a umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti, dovednosti a kompetence, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz,“ doplnila Věra Vrchotová, předsedkyně Sektorové rady pro strojírenství.

            Po úspěšném absolvování zkoušky z tzv. profesní kvalifikace, obdrží absolvent celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami a profesními experty.

            „Zástupci Jihočeské hospodářské komory budou v rámci zapojení do projektu NSK2 komunikovat v průběhu roku 2014 s podnikateli v Jihočeském kraji s cílem seznámit jednatele firem, personalisty, ale i představitele škol a dalších institucí s výhodami systému Národní soustavy kvalifikací a vysvětlit jim, jak se mohou jednotlivé subjekty do systému zapojit,“ uvedl závěrem Luděk Keist, ředitel úřadu JHK.

Zdroj: Prachatický deník, 31.1.2014, Helena Halabicová