03.11.2013

Jak jsou na tom čeští projektoví manažeři a jaké mají na našem trhu příležitosti. To je jedno z témat, kterými se bude zabývat Festival projektového řízení 2013, který se koná v pražském DOX centru předposlední listopadový víkend.

Významní čeští manažeři, poradci nebo ředitelé firem. Ti všichni uzavřou 21. až 22. listopadu letošní sezonu na celorepublikové přehlídce věnované profesionálnímu projektovému managementu a aktuálním trendům řízení projektů napříč všemi obory.

 Třicet řečníků, včetně zahraničních hostů přinese do Centra současného umění DOX nejenom teorii, ale především praxi v oblasti metodik, strategie, praktických postupů, kompetencí a manažerských znalostí.  V podvečer prvního festivalového dne budou slavnostně vyhlášeni vítězové druhého ročníku soutěže, která upozorňuje na nejlepší projekty a projektové manažery v soukromém i neziskovém sektoru.

 

Nejenom významné zahraniční společnosti (IBM, Honeywell, Sanofi či Škoda Auto), ale také řada ryze českých firem (Korado, UniControls, AutoCont) včetně významných neziskových organizací (Člověk v tísni, Charita ČR - Projekty se sociálními přínosy) realizují a řídí rozsáhlé a významné globální projekty. Ve všech jmenovaných firmách stojí za úspěchy primárně čeští projektoví manažeři.

 Profesionální projektové řízení již není samostatnou a okrajovou manažerskou disciplínou, ale proniká stále více do vnitřních organizačních struktur. "Čeští projektoví manažeři například drží, hned po Číně, celosvětově druhé místo v počtu profesionálních certifikovaných projektových manažerů dle mezinárodní metodiky International Project Management Association (IPMA) za rok 2012," sdělil prezident Společnosti pro projektové řízení, Michael Motal.

Každý třetí projekt je odsouzen k neúspěchu

 Ze statistik úspěšnosti vyplývá, že zhruba každý třetí projekt je odsouzen k neúspěchu: ať už z důvodu nenaplnění přínosů, překročení rozpočtů nebo časového prodlení. Projevy globální špatné ekonomické situace nutí většinu firem a organizací realizovat projekty velice úsporně. "Hlavním viníkem bývají různé zdroje neefektivnosti ve všech fázích projektu: od přípravy přes plánování k samotné realizaci. Málokterý projektový manažer se však umí vypořádat s aktuálním prostředím a je schopen profesionálně nasazovat techniky agilního a štíhlého projektového řízení," upřesňuje člen České komory PMI Tomáš Mergl.

Na letošním Festivalu projektového řízení proto představíme zprávu The Guide to Lean Enablers for Managing Engineering Programs, která obsahuje deset hlavních problémů současného projektového řízení a na tři stovky štíhlých praktik usnadňujících řízení projektů. Tato zpráva získala v květnu 2013 ocenění Shingova institutu (což je v podstatě Nobelova cena v oblasti průmyslu).

Pravých projektových manažerů je stále kriticky málo

 Samostatná profesní disciplína projektového řízení se etablovala v České republice poměrně zřetelným a jednoznačným způsobem v průběhu devadesátých let minulého století. Dnes však pojem "projektový manažer" zobecněl do takové míry, že s původním významem této prestižní pracovní pozice nemá již nic společného.

 

Děje se tak přesto, že zaměstnavatelé v loňském roce, podle údajů pracovního portálu Jobs.cz, nejčastěji hledali právě "projektové manažery" (5131 poptávek). Trendy v poptávce po pracovních příležitostech se i letos opakují a pozice projektového manažera bude zřejmě opět patřit na přední místo v poptávaných profesích. Pracovní pozice projektového manažera byla také nedávno zapsána jako státem uznaná pracovní profese v Národní soustavě kvalifikací (Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer programů a komplexních projektů).

 

Současná praxe to však nijak nezohledňuje. Zápis do kvalifikační soustavy je ovšem jasným signálem posilování pozice projektového manažera.

Projektové řízení se profesionalizuje

 Současné trendy, znalosti a příklady z české i světové praxe bude na festivalu prezentovat třicet přednášejících, včetně zahraničních hostů, z řad vrcholových zástupců profesních organizací, českých i zahraničních firem úspěšně realizujících profesionální projektové řízení a management významných projektů. Dvoudenní ojedinělá událost přinese aktuální výzvy projektového managementu pro letošní rok, současné trendy, praxi, ale nabídne i trénink ve všech důležitých oblastech pro správnou realizaci a řízení projektů napříč hlavními obory, včetně neziskového sektoru.

zdroj: iHNed.cz, 29.10.2013