31.03.2015

Skoro dvě třetiny lidí by neváhaly a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnily pozici i profesní obor. Na dvě třetiny zaměstnanců navíc pracují v úplně jiném nebo pouze příbuzném oboru, než jaký vystudovali a na jeho změnu se už neodvažují. Vyplývá to z průzkumu, který pro Národní soustavu kvalifikací (NSK) zpracovala společnost Ipsos.

V České republice je podle průzkumu pouze 35 procent zaměstnanců spokojeno se svým zaměstnáním. Pracovníky v 43 procentech případů trápí malé platy, čtvrtině vadí mizivé vyhlídky kariérního vzestupu a 18 procent z nich si stěžuje na monotónnost zaměstnání.

„Na profesní změně láká lidi vidina lepšího finančního ohodnocení a práce v oboru, který by je bavil či zajímal," uvedl hlavní manažer projektu NSK Ivo Jupa. Na 39 procent lidí se bojí, že by ve svém regionu jinou práci nenašli, 37 procent odrazuje dočasná ztráta příjmů a 22 lidí ze 100 si říká, že nemá pro jinou práci kvalifikaci.

Úřad práce ČR sice k lednu 2015 registroval téměř 70 tisíc volných pracovních míst, ale často v oborech, vyžadujících od uchazečů nějakou odbornou kvalifikaci. NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout na několik let do školních lavic. To, že má požadované znalosti a dovednosti, potvrdí složením takzvané kvalifikační zkoušky. Jakým způsobem jich dosáhl, zkoušející už nezkoumá.

Pokud chtějí lidé měnit práci, kvalifikaci si mohou doplnit, a to i souběžně se současnou prací ve svém volném čase. Uchazeči z řad nezaměstnaných navíc mají šanci, že náklady spojené s rekvalifikací plně uhradí úřad práce. Učiní tak v případě, že absolvují rekvalifikační kurz a poté úspěšně složí závěrečnou zkoušku.

K březnu 2015 bylo schváleno již 688 profesních kvalifikací a vykonáno přes 111.000 zkoušek. Mezi nejpopulárnější kvalifikace patří strážný, ale třeba i obsluha CNC strojů, chůva pro děti do zahájení školní docházky, florista nebo údržba veřejné zeleně."

Zdroj: deník.cz, 30.3.2015