09.04.2014

Osvědčení, které účastníci po absolvování vzdělávacího programu a úspěšném složení zkoušek získají, platí v celé ČR.

Sokolov – Střední škola živnostenská otevřela pracoviště odborného výcviku oboru cukrář a truhlář zájemcům z široké veřejnosti, kteří si zde mohou doplnit či rozšířit svou kvalifikaci. V rámci projektu UNIV 3 zde probíhá pilotní ověření dvou vzdělávacích programů, umožňujících získat osvědčení o profesní kvalifikaci. Jedná se o program Výroba restauračních moučníků a Dělník výroby drobných dřevěných výrobků. Standardy těchto kvalifikací jsou vytvářeny přímo zaměstnavateli, což zaručuje, že odpovídají skutečným požadavkům trhu práce. Zaměstnavatelé se také účastní zkoušek, posuzují jejich zadání i samotný průběh. Rovněž programy dalšího vzdělávání, které podléhají tomuto pilotnímu ověření, vytvořené školami v souladu s Národní soustavou kvalifikací, procházejí procesem posouzení zástupci zaměstnavatelů.

            Úzká spolupráce škol a zaměstnavatelů zvyšuje šanci držitelů osvědčení, že naleznou uplatnění na trhu práce. Tato nová možnost uznávání kvalifikací se otevřela díky Zákonu o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který je platný od 1. srpna 2007. Zákon usnadňuje situaci všem, kteří chtějí získat novou kvalifikaci, případně si rozšířit kvalifikaci stávající. Velkýmbonusemprogramu je také to, že pro účastníky pilotního ověření je vzdělávání zdarma.

            Kurzy,které na školeběží od března do konce května, navštěvuje celkem 19 účastníků. Výuku vedou kvalifikovaní učitelé odborného výcviku, vyučování je rozděleno do teoretické a praktické části. Protože návrat do „školních lavic“ není pro mnohé účastníky jednoduchý, je v programu pamatováno na tzv. Průvodce, který je pro svou roli vyškolen. Vysvětlí zájemcům požadavky hodnoticího standardu, seznámí je s průběhem vzdělávání, zkoušky, pomůže s vyplněním přihlášky do kurzu a dalšími formalitami. Účastníky „provází“ i v poslední, nejtěžší části kurzu, zkoušce před autorizovanou osobou a hodnotící komisí. Zkouška trvá 6 hodin, je především praktická (výroba 3 různých restauračních moučníků, v druhém kurzu pak výroba drobných dřevěných výrobků), je doplněna slovním popisem prováděných činností. Věříme, že naši účastníci vše dobře zvládnou, a především, že získané osvědčení jim pomůže v profesním životě.

Mgr. Ilona Medunová, Střední škola živnostenská Sokolov

Zdroj: Sokolovský deník, 9.4.2014