29.07.2015

Novou a zároveň nepostradatelnou pozicí v IT odděleních velkých nadnárodních firem se stává takzvaný Chief Digital Officer, člověk zodpovědný za hladký přesun celého „analogového“ byznysu do digitálního prostředí. V posledních dvou letech tuto pozici obsadilo na tisíc firem po celém světě. Vyplývá to z údajů společnosti Stanton Chase, která se věnuje vyhledávání vrcholových manažerů.

Původní úkoly pro CDO se týkaly ve většině případů pouze digitálního marketingu a působnosti subjektů na sociálních sítích. Dnes už se ale mnohem více dostává do kontaktu s přímým prodejem, výrobou, službami nebo lidskými zdroji.

 „Ve své relativně krátké dvouleté historii tato pozice prošla mírným vývojem a dnes platí, že ideální CDO by měl úzce spolupracovat s výkonným ředitelem, členy rady a měl by mít na starosti digitální strategii společnosti,“ říká Jozef Papp, ředitel české pobočky Stanton Chase.

Poskytovatelé služeb se potřebují přizpůsobit rychlému vývoji potřeb zákazníků a nových technologií a zároveň se vypořádat s výzvami a příležitostmi, které přináší rychle se měnící tržní podmínky. Tyto společnosti potřebují CDO, který je schopen vést přechod do digitálního světa. Samotné technologické know-how však nestačí.

 „CDO je zodpovědný za digitální transformaci firmy, což obnáší například i podporu a věrnost značce na sociálních sítích. Může to být třeba IT expert nebo bývalý generální ředitel, který je zodpovědný za adaptaci moderních digitálních technologií, jako jsou mobilní aplikace nebo marketingové trendy ve všech odděleních firmy. CDO se snaží vytvořit infrastrukturu a plánuje strategii co nejlepšího využití, zatímco CIO ji spíše udržuje,“ vysvětluje Papp.

Postupem času by měl ovlivnit každého zaměstnance, takže by firmy fungovaly jako plně digitalizované, integrované a vysoce flexibilní jednotky. Právě součinnost, ke které by měl CDO všechny zaměstnance vést, bude znamenat největší konkurenční výhodu v digitálním prostředí pro příštích několik let.

Zdroj: Stanton Chase, tisková zpráva