07.05.2015

Skoro dvě třetiny lidí by neváhaly a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnily pozici i profesní obor.

Podle průzkumu, který pro Národní soustavu kvalifikací zpracoval IPSOS, je v České republice pouhá třetina zaměstnanců spokojena se svým zaměstnáním. Pracovníky trápí ve 43 % případů malé platy, čtvrtině vadí mizivé vyhlídky kariérního vzestupu a 18 % z nich si stěžuje na monotónnost zaměstnání.

            Celorepublikový průzkum prováděný na 1500 respondentech ukázal, že dva ze tří českých zaměstnanců by kvůli lepším pracovním podmínkám či spokojenosti změnili zaměstnání. 20 % lidí by měnilo ve stávajícím oboru a 44 % z nich by dnes volilo jiný obor, než kterému se věnují.

            „Na profesní změně láká lidi vidina lepšího finančního ohodnocení a práce v oboru, který by je bavil či zajímal,“ říká Ivo Jupa, hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací, a doplňuje, že od změny je zároveň často odrazují překážky, které lze však snadno překonat.

            „39 % z nich se bojí, že by ve svém regionu jinou práci nenašli, 37 % odrazuje dočasná ztráta příjmů a 22 lidí ze 100 si říká, že nemá pro jinou práci kvalifikaci,“ shrnuje Jupa.

            Úřad práce ČR sice k lednu 2015 registroval téměř 70 tisíc volných pracovních míst, ale často v oborech vyžadujících od uchazečů nějakou odbornou kvalifikaci. Průzkum současně ukázal, že na 66 % lidí v ČR pracuje v jiném nebo pouze příbuzném oboru, než vystudovali, a nemá tak osvědčení o tom, co skutečně umějí a co je živí.

            Národní soustava kvalifikací umožňuje zájemcům získat celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout na několik let do školních lavic. Požadované znalosti a dovednosti potvrdí občan složením takzvané kvalifikační zkoušky. Jakým způsobem jich dosáhl, zkoušející už nezkoumá.

            „Mohl navštěvovat rekvalifikační kurz nebo se to klidně naučit sám, důležité je prokázat, že danou profesi ovládá,“ říká Ivo Jupa a dodává: „Chceme pomoci lidem, kteří usilují o nové profesní cíle. Získané osvědčení jim jejich cestu usnadní.“ Pokud chtějí lidé měnit práci, kvalifikaci si mohou doplnit, také souběžně se současnou prací ve svém volném čase. Uchazeči z řad nezaměstnaných navíc mají šanci, že náklady spojené s rekvalifikací plně uhradí úřad práce (v případě, že absolvují rekvalifikační kurz a úspěšně složí závěrečnou zkoušku). Osvědčení o získané kvalifikaci má celorepublikovou platnost, třeba jako výuční list, a uznávají ho i nejvýznamnější zaměstnavatelé.

            K březnu 2015 bylo schváleno již 688 profesních kvalifikací a vykonáno přes 111 000 zkoušek. Mezi nejpopulárnější kvalifikace patří strážný, ale také třeba obsluha CNC strojů, chůva pro děti do zahájení školní docházky, florista nebo údržba veřejné zeleně.

Zdroj:  Hospodářské noviny, 6.5.2015