14.01.2014

Liberecko – Síť mateřských center o.s. zahájila v jabloneckém mateřském centru Jablíčko rekvalifikační kurz Péče o děti ve věku od 0 do 10 let, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Závěrečná zkouška na konci kvalitního tříměsíčního kurzu v rámci projektu Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě otevře 14 absolventkám příležitost hledat práci v oblasti péče o děti.

Několika nejlepším z nich zajistí Síť mateřských center nové dotované pracovní místo v mateřském centru. „Síť mateřských center dlouhodobě pomáhá prostřednictvím svých zařízení rodičům s malými dětmi s péčí o děti. Za kvalitu flexibilní péče o děti mimo mateřské školy cítíme velkou zodpovědnost, proto akreditovaný kurz nabízíme a motivujeme každého, kdo má chuť a zkušenosti nabízet služby péče o děti. Pomůže tak mnoha rodičům, kteří práci nutně potřebují, a zároveň sám sobě,“ vysvětluje záměr projektu prezidentka Sítě mateřských center Rut Kolínská.

         Zájemcům a zájemkyním nabízí Síť mateřských center rovněž zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky, ke které získala autorizaci Ministerstva práce a sociálních věcí. „Osvědčení o profesní kvalifikaci mohou absolventi uplatnit pro práci v mateřských centrech a dalších zařízeních péče o děti předškolního věku nebo mohou zahájit vlastní podnikatelskou činnost,“ upozorňuje Lenka Ackermannová, krajská koordinátorka Sítě mateřských center pro Liberecký kraj.

Zdroj:  Krkonošský deník, 14.1.2014