10.03.2014

Vznikla na podzim 2011 jako reakce na existenci podobných profesních sdružení oboru fitness v zahraničí. ČKF se intenzivně podílí na tvorbě standardů fitness a tanečních profesí v rámci Národní soustavy kvalifikací a je partnerem Hospodářské komory fitness při zkouškách z profesních kvalifikací fitness.

ČKF mimo jiné chce v úzké spolupráci se svými členy jasně nastavit minimální úroveň toho co má umět a znát fitness profesionál a jak a kdo to prověří v souladu s evropskými standardy. K tomu využívá Evropský kvalifikační rámec (European Qualifications Framework – EQF), který se do českého systému promítá v projektech Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP).

 Cílem České komory fitness je standardizovat kvalitu oboru fitness z hlediska dalšího vzdělávání.

ČKF se zaměří zejména na zpracování profesních kvalifikací fitness profesí, jejich zakomponování do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP) a rozvoj vzdělávání a standardizaci kvality v oblasti fitness v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb.

 

Výše uvedené cíle České komory fitness jsou  rovněž součástí obsahu a cílů Sektorové dohody.

 

Sektorová dohoda „fitness“

Sektorová dohoda v oboru fitness je politicko-společenskou úmluvou zapojených stran – aktérů sektorové dohody – o koordinaci jejich aktivit na trhu práce směřujících k rozvoji lidských zdrojů.

Jejími cíli jsou:

1. Standardizace a rozvoj dalšího vzdělávání v oboru fitness a
2. Rozvoj a podpora spolupráce zaměstnanců a zaměstnavatelů.

 

Strategickými partnery dohody jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a obchodu ČR. Český fitness sektor zastupuje občanské sdružení Česká komora fitness.

Zdroj: ceskakomorafitness.cz