29.07.2014

Dokážu, co umím – sobě i druhým. Tak zní slogan projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, v jehož rámci realizuje veřejnou zakázku Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností Trexima. Zapojeni jsou rovněž zaměstnavatelé jako odborníci z praxe.

Tento projekt souvisí s Národní soustavou kvalifikací, která už pět let vyvolává pozitivní odezvu odborníků ze škol i výrobní praxe. Zatímco na počátku šlo o vytvoření kostry celého ambiciózního záměru, nyní jde o další praktické kroky. Zjednodušeně řečeno, cílem je poskytnout národní ekonomice odborné pracovníky, kteří v ní dlouhodobě chybí, ačkoli školy produkují nejrůznější absolventy v hojném počtu. Jenomže poptávku podniků neuspokojují.

            Během osmi měsíců trvání projektu zástupci zaměstnavatelů absolvovali jako pozorovatelé více než 280 pilotních zkoušek z různých profesních kvalifikací a sledovali zájemce, jak dovedou uplatnit znalosti získané během školy i mimo ni.

            Zaměstnavatelé si ověřovali, zda absolventi zkušební fáze splňují požadavky k tomu, aby se stali platnou posilou na trhu práce. V této souvislosti přinášíme dva názory účastníků projektu. „Během letošního roku jsem se zúčastnila řady zkoušek z profesní kvalifikace z oblasti cestovního ruchu. Je mi líto, že například profese průvodce anebo delegáta je v současnosti dost podceňována.

Ani samotné cestovní kanceláře nemají čas a sil, aby se zabývaly jejich doškolováním. Cením si proto fakt, že s pomocí evropských dotací se ledy pohnuly a že vznikly vzdělávací programy, které pomůžou i pracovníkům a firmám v mém oboru.“ „Za přínosný považuji fakt, že v rámci tohoto projektu zaměstnavatelé získají cenné informace ze vzdělávací praxe. Tedy jak absolventi přípravných kurzů zvládají nároky, které se ně budou klást při výkonu povolání. Konkrétně v Ledči nad Sázavou jsem viděl výbornou práci při náboru a výcviku dobrovolníků, kteří ověřovali kritéria profesní kvalifikace Dělník ve strojírenství. Je to určitě cesta, jak dostat do podniků nové šikovné pracovníky.“

***

čísla a fakta 

Vzniklo 350 posudků programů dalšího vzdělávání a odborníci posoudili 300 standardů Národní soustavy kvalifikací, respektive příslušných zkoušek.

Na této fázi projektu se podílelo asi 250 zástupců zaměstnavatelů.

Zdroj: Brněnský deník, 28.7.2014 , Pera Lysá