08.01.2014

Více informací pro autorizované osoby (AOs)

Autorizované osoby jsou fyzické nebo právnické osoby, jimž bylo autorizujícím orgánem (zpravidla příslušným ministerstvem) přiznáno právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní kvalifikace a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení.

 

Chcete se stát AOs? (http://narodni-kvalifikace.cz/Clanky/informace-a-doporuceni-pro-zadatele-o-autorizaci-a-autorizovane-osoby)

Chcete znát ostatní AOs ve své branži? … ve svém regionu? Běžte na www.vzdelavaniaprace.cz

Chcete vědět více o činnosti a zkušenostech autorizovaných osob? (http://narodni-kvalifikace.cz/Clanky/informace-a-doporuceni-pro-zadatele-o-autorizaci-a-autorizovane-osoby)

Chcete se podělit o své názory a zkušenosti získané v průběhu vaší činnosti jakožto autorizované osoby? http://narodni-kvalifikace.cz/Kontakt