29.06.2015

Jaké vlastnosti byste si měli osvojit, abyste se v následujících deseti až patnácti letech zařadili mezi úspěšné?

1. Vdechnout datům smysl

Sázet čísla do reportů nestačí. Pokud chcete uspět, musíte umět s přehršle dat vybrat jen ta relevantní. Vědět, co znamenají čísla z datových skladů a tabulek v reálném životě, bude i nadále dovedností, kterou se lidé odliší od supervýkonných počítačů.

2. Sociální inteligence

Empatie, tedy schopnost „napojit” se na ostatní, naslouchat jim, chápat, jak se cítí a umět jim přizpůsobit svou komunikaci je další důležitou vlastností, ve které vítězí lidé nad stroji. Navíc už nepůjde jen o vnímání svých nejbližších spolupracovníků, ale i chápání kolegů z odlišných kultur  – ať už se s nimi budeme potkávat na pracovišti nebo prostřednictvím virtuálních týmů na dálku.

3. Neotřelé a přizpůsobivé myšlení

Ještě více vzroste význam pozic, které vyžadují abstraktní myšlení (vědecká práce, management) nebo manuální úkony (zdravotní péče, vaření). Jen takovým povoláním totiž nehrozí, že je snadno nahradí stroje nebo levnější pracovníci ve vzdálených zemích. Ovšem platí to, jen pokud lidé dokážou přicházet s novátorskými řešeními a uplatňovat je v neustále se měnícím prostředí.

4. Interkulturní dovednosti

Potkávat se v práci s kolegy z jiných kultur je v mnoha zemích již normou, v České republice na tento trend zatím čekáme. Setkávání jiných kultur se nevyhneme v kancelářích, virtuálních týmech ani ve vzdělávání. Diverzita různých ideí, věku, dovedností, ale i kulturního zázemí skýtá prostor pro neotřelé nápady, zároveň však může způsobovat tření. Základem pro úspěch takových týmů se stane umění stavět úspěch týmu na tom, co jeho členy spojuje, identifikace společné vize, cílů a hodnot. Komu se to podaří v kulturně různorodých týmech, má velkou šanci, že i z naprosto rozdílných individualit dostane bez velkých konfliktů brilantní myšlenky.

5. Výpočetní myšlení

Znalost nástrojů typu Microsoft Office vám přestane stačit. Už teď se hovoří o velkém boomu v oblasti „big data“, tedy zpracování obrovského kvanta informací. Důraz na práci s daty způsobí, že od vás firmy budou čekat i základní znalosti programování nebo statistiky. Kromě analytického myšlení ale i nadále uplatníte selský rozum. Data totiž realitu jen popisují, ale nevytvářejí. Jen díky nadhledu a hlubšímu pochopení si zachováte žádaný odstup, skloubíte data s emocemi a vaši práci nezbrzdí ani možné výpadky informací.

6. Gramotnost v používání nových médií

Texty na internetu teď často nahrazují fotografie a videa; prezentace plné textu už moc netáhnou. Vizualizace, na které stála komunikace už v pravěku, je obohacená o on-line interakci v podobě sociálních sítí. Tvorba obsahu navíc už delší dobu není jen v rukou médií, naopak se stále častěji stává doménou jednotlivých lidí, kteří dokumentují svůj život a události, které se kolem nich dějí. Pro konzumenty obsahu tak bude stále důležitější nejen umět si z kvanta informací vybrat ty podstatné, ale také dokázat samostatně vytvářet interaktivní obsah na internetu. Ať už je to práce s grafickými editory, úprava videa a fotografií, gamifikace neboli využití her v byznysu nebo špičková znalost sociálních sítí.

7. Rozhled v různých disciplínách

Být hvězdou jen jednoho oboru přestane stačit. Jak ale netříštit svou pozornost a přitom se orientovat i v jiných oblastech? Staňte se takzvaným T zaměstnancem. Prohlubujte kontinuálně znalosti oboru, který vás baví a zároveň se aktivně zajímejte o to, co se děje v jiných branžích. Získáte tak přesah, budete kreativnější a samostatnější a poznatky odjinud vám mohou vnuknout zajímavé nápady pro užší specializaci. Tento přístup od vás vyžaduje jediné  – nespoléhat čistě jen na formální vzdělávání a zachovat si po celý život zvídavost a ochotu přičichnout k novým věcem.

8. Prostor pro design

Zvykli jste si na své kancelářské místečko? Připravte se na to, že budete pracovat v měnícím se pracovním prostředí, ať už přímo v kanceláři, z domu nebo odjinud. S virtualizací práce a poznatcích, které už teď máme o tom, jaké prostředí stimuluje lidský mozek k vyššímu výkonu, totiž dojde k tomu, že se změní i kanceláře. Architekti budou navrhovat kanceláře, které absorbují trend prolínání pracovního a soukromého života a budou přestavitelné tak, aby se zaměstnanec cítil v jakoukoliv denní dobu v práci dobře a podával co nejvyšší výkon.

9. Zvládnout zahlcení daty

Stěžejní dovedností, která nám pomůže se v budoucnu neutopit v moři odevšad se valících dat, je umět z nich vybrat jen ta podstatná a naučit se některé informace vědomě ignorovat. Smířit se s tím, že nikdy nebudeme pracovat s dokonalými informacemi — ne proto, že by jich byl nedostatek, ale naopak proto, že máme k dispozici množství dat, kterými nejsme schopni se nikdy prokousat. Nejde přitom jen o to sáhnout v hromadě dat pro ta správná, ale naučit se používat nástroje, které pomůžou data filtrovat automaticky.

10. Virtuální spolupráce

Práce na dálku bude stále častější. Umět komunikovat s kolegy, kteří pracují z druhého konce světa nebo republiky bude pro dosahování příznivých výsledků stěžejní. Vedoucí týmu se musí naučit motivovat, pochválit, ale i pokárat lidi, se kterými se možná nikdy nesetkají.

Zdroj: jobs.cz, Lenka Mydlová