17.03.2015

Několikatýdenní série regionálních setkání s novináři po celé České republice byla zahájena 9. března první konferencí na libereckém Úřadu práce.

O přínosech Národní soustavy kvalifikací pro trh práce a dosavadních výsledcích projektu hovořil manažer implementace a PR Národní soustavy kvalifikací Aleš Křížek. Za Úřad práce pak o užitečnosti a svých zkušenostech s využíváním NSK při práci s nezaměstnanými prezentovala vedoucí referátu zprostředkování a poradenství Eva Friedrichová.

Do konce března 2015 bude Národní soustava kvalifikací prezentována jako odpověď na nesoulad na pracovním trhu v rámci jedenácti setkání napříč celou republikou od Karlových Varů až po Ostravu. Že profesní kvalifikace pomáhají všem hráčům na trhu práce tak budou prezentovat všechny strany, které ze systému profitují. Mezi řečníky tak nebudou chybět nejvýznamnější regionální zaměstnavatelé, využívající NSK ve své personální praxi, autorizované osoby, ale i úspěšní absolventi, kterým profesní kvalifikace výrazně zasáhly do života a pomohly jim s uplatněním nebo splněním profesních snů. V Liberci vystoupila například personalistka pekárenské skupiny United Bakeries Jitka Havlíková, Eva Kopečná za společnost Domestica, která poskytuje kurzy ke kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení školní docházky nebo paní Šindelářová která si díky osvědčení o profesní kvalifikaci otevřela vlastní miniškolku.

Co přináší NSK firmám, zaměstnancům se zájmem o profesní rozvoj nebo lidem bez práce? To budou zástupci Národní ústavu pro vzdělávání ve stejném duchu ukazovat i v dalších včetně Ostravy, Olomouce, Karlových Varů, ale samozřejmě i Prahy a dalších.