05.02.2019

Dne 15. ledna 2019 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:

Autorizující orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu

Letecký mechanik pro letadlové agregáty (23-098-M) revidovaný standard
Letecký mechanik pro drak (23-096-M) revidovaný standard
Letecký mechanik pro pohonné jednotky (23-097-M) revidovaný standard
Výrobce skleněné bižuterie (28-018-H) revidovaný standard
Výrobce kovové bižuterie (28-019-H) revidovaný standard
Montér lustrů a světelných objektů (28-103-H)
Pasíř lustrařských komponentů (28-104-H)
Výrobce forem ze dřeva (28-024-H) revidovaný standard
Výrobce kovových forem (28-025-H) revidovaný standard
Sklář pro lisované sklo (28-011-H) revidovaný standard
Sklář pro technické sklo (28-012-H) revidovaný standard
Zpracovatel dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě (36-173-M)
Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě (33-030-M) revidovaný standard
Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě (33-032-M) revidovaný standard
Pracovník dýhování a laminátování nábytku (33-016-H) revidovaný standard
Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku (33-019-H) revidovaný standard
Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek (33-036-H) revidovaný standard
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu (33-047-H) revidovaný standard
Pracovník výroby sesazenek (33-018-H) revidovaný standard
Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku (33-017-H) revidovaný standard
Dílenský montážník nábytku (33-020-H) revidovaný standard
Studnař (36-060-H) revidovaný standard
Železář (36-062-H) revidovaný standard
Tunelář (36-061-H) revidovaný standard
Montážník nábytkových sestav (33-042-H) revidovaný standard
Dělník pro přípravu nábytkových povrchů (33-029-E) revidovaný standard
Dělník čistění a kontroly dílců, balení výrobků (33-021-E) revidovaný standard
Specialista chemie produktmanažer (28-020-T) revidovaný standard
Pracovník pro recyklaci odpadních olejů (28-100-H)
Chemický technik plánovač (28-035-M) revidovaný standard
Chemický technik technolog (28-037-M) revidovaný standard
Chemický technik analytik (28-034-M) revidovaný standard
Technolog pro recyklaci kritických surovin (28-101-M)
Odborný referent pro bezpečnost přepravy (37-064-M)
Odborný referent pro pojištění a reklamace v přepravě (37-065-M)
Rýsovač (23-065-H) revidovaný standard
Galvanizér (23-060-H) revidovaný standard
Kalič (23-061-H) revidovaný standard
Smaltér (23-067-H) revidovaný standard
Strojní rytec (23-012-E) revidovaný standard
Operátor zhotovení tiskových forem (34-035-H) revidovaný standard
Operátor DTP (34-015-H) revidovaný standard
Skenerista retušér (34-016-H) revidovaný standard
Správce tiskových dat (34-036-H) revidovaný standard
Art grafik (34-017-H) revidovaný standard
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů (34-034-H) revidovaný standard
Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů (34-033-H) revidovaný standard
Pracovník poštovní přepravy I (37-021-H) revidovaný standard
Pracovník vnitřní poštovní služby II (37-020-H) revidovaný standard
Firemní recepční (63-016-M)
Pracovník výzkumu vrtů a sond (21-066-M)
Montér smart grids pro rozvodné sítě (26-082-M)
Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů (33-038-M) revidovaný standard
Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů (33-040-M) revidovaný standard
Výrobce a opravář smyčců (33-039-M) revidovaný standard
Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů (33-041-M) revidovaný standard
Seřizovač konvenčních obráběcích strojů (23-066-H) revidovaný standard
Montér točivých strojů (23-064-H) revidovaný standard
Modelář ve slévárenství (21-025-H) revidovaný standard
Formíř-jádrař (21-010-H) revidovaný standard
Tavič (21-011-H) revidovaný standard
Hutník tavič neželezných kovů (21-006-H) revidovaný standard
Hutník tavič ocelí (21-004-H) revidovaný standard
Hutník tažeč kovů (21-007-H) revidovaný standard
Hutník v recyklaci neželezných kovů (21-024-H) revidovaný standard
Hutník valcíř kovů (21-008-H) revidovaný standard
Hutník vysokopecař (21-005-H) revidovaný standard
Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy (33-024-H) revidovaný standard
Truhlář pro výrobu oken a dveří (33-022-H) revidovaný standard
Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek (33-023-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo zemědělství

Technolog v konzervárenství (29-094-M)
Rybníkář (41-011-H) revidovaný standard
Líhňař (41-012-H) revidovaný standard
Pstruhař (41-013-H) revidovaný standard
Chovatel vodní drůbeže (41-034-H) revidovaný standard
Zpracovatel ryb (41-014-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo životního prostředí

Technik specialista pro ochranu vod (16-013-T)

Autorizující orgán Ministerstvo zdravotnictví

Výživový poradce (69-042-N)

Autorizující orgán Ministerstvo pro místní rozvoj

Hospodyně v domácnosti (69-026-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Koordinátor dobrovolníků (75-006-M) revidovaný standard
Instruktor základních pohybových aktivit (74-027-M)
Trenér golfu (74-032-M)
Trenér sportovního aerobiku (74-030-M)
Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) revidovaný standard