10.04.2018

Dne 27. března 2018 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:

Autorizující orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu

Garderobiér (82-029-E)
Kožařský technik mistr (32-018-M) revidovaný standard
Kožařský technik vedoucí výrobního provozu (32-019-M) revidovaný standard
Kožařský technik designér a modelář (32-017-M) revidovaný standard
Operátor turbíny (26-075-M)
Mechanik dechových hudebních nástrojů (33-065-H)
Ladič klávesových hudebních nástrojů (33-064-H)
Kontrolor kvality (62-003-M) revidovaný standard
Manažer kvality (62-001-T) revidovaný standard
Technik kvality (62-002-R) revidovaný standard
Auditor systémů řízení (62-004-T) revidovaný standard
Manažer maloobchodní/franšízové sítě (66-045-R)
Mechanik motorových lokomotiv (23-063-H) revidovaný standard
Montážník nábytku (33-014-H) revidovaný standard
Chemicko-farmaceutický plánovač (28-098-M)
Chemicko-farmaceutický mistr (28-111-M)
Chemicko-farmaceutický technolog (28-099-M)
Manažer posuzování shody výrobků (66-054-R)
Technik posuzování shody výrobků (66-055-M)
Montér vnějších potrubních rozvodů z plastů (36-088-H)
Programátor PLC (26-064-N)
Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů (21-062-M)
Laborant v metalurgii (21-059-H)
Hutní technik metalurg (21-061-M)
Hutní technik řízení jakosti (21-060-M)
Slévárenský technik řízení jakosti (21-058-M)
Slévárenský technik metalurg (21-057-M)

Autorizující orgán Ministerstvo zemědělství

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H) revidovaný standard
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (41-028-H) revidovaný standard
Opravář malé zemědělské mechanizace (41-029-H) revidovaný standard
Pracovník výroby sušené zeleniny a ovoce (29-098-H)
Výroba chleba a běžného pečiva (29-001-H) revidovaný standard
Výroba perníků (29-043-H) revidovaný standard
Výroba trvanlivého pečiva (29-044-H) revidovaný standard
Výroba těstovin (29-045-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo pro místní rozvoj

Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění (31-019-H) revidovaný standard
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin (31-020-H) revidovaný standard
Detašér čistírny a prádelny (31-027-H) revidovaný standard
Výpomoc při obsluze hostů (65-012-E) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo kultury

Knihovník specialista katalogizátor (72-015-T)
Knihovník specialista akvizitér (72-014-T)
Knihovník specialista pracovník správy fondů (72-016-T)
Referenční knihovník specialista (72-017-T)
Knihovník specialista správce digitální knihovny (72-025-T)
Samostatný knihovník pracovník správy fondů (72-012-R)
Samostatný knihovník v knihovně pro děti (72-021-R)
Samostatný knihovník správce digitální knihovny (72-018-R)
Samostatný systémový knihovník (72-019-R)
Samostatný knihovník akvizitér (72-011-R)
Samostatný knihovník katalogizátor (72-008-R)
Samostatný knihovník metodik (72-020-R)
Samostatný referenční knihovník (72-009-R)

Autorizující orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí

Interkulturní pracovník (75-020-R)
Specialista v ergonomii (39-009-N)
Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin (37-070-H)
Operátor horkovodních energetických zařízení (26-060-M)
Operátor parních energetických zařízení (26-061-M)

Autorizující orgán Ministerstvo životního prostředí

Technik specialista pro odpadové hospodářství (16-015-T)

Autorizující orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instruktor vodní turistiky (74-026-M)
Manažer dalšího vzdělávání (75-021-T)
Odborný pracovník pro prodej fotografické techniky (34-025-M)

Autorizující orgán Ministerstvo vnitra

Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog (68-017-M) zrušený standard