11.04.2017

Dne 21. března 2017 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:

Autorizující orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu

Montér kabelových technologií pro silnoproud (26-013-H) revidovaný standard
Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) revidovaný standard
Odborný pracovník pro automatické objednávky obchodních jednotek (66-047-N)
Samostatný pracovník pro inventarizaci (66-049-H)
Odborný pracovník pro obchodní software ústředí a prodejen (66-048-N)
Prodavač (66-003-H) revidovaný standard
Kontrolor prodejen maloobchodu (66-051-N)
Tvářeč plastů pro letadla (23-136-H)
Letecký mechanik potrubář (23-134-H)
Letecký sestavář – nýtař (23-135-H)
Lepič vrstvených konstrukcí letadel (23-133-H)
Metalograf (21-077-M)
Slévárenský technik technolog IT (21-076-M)
Rozpočtář staveb (36-170-N)
Mechatronik zařízení v polygrafii (34-054-M)
Operátor na automatických linkách pro dokončující zpracování v polygrafii (34-055-M)
Pracovník vnitřní poštovní služby I (37-059-E)
Hutní technik přípravář výroby (21-072-M)
Montér měření v elektroenergetice (26-081-H)
Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě (36-159-M)
Konstruktér modelů a forem v keramické výrobě (28-056-N)
Keramický technik kontrolor jakosti (28-082-M)
Štukatér (36-110-H)
Topenář (36-004-H) revidovaný standard
Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (36-005-H) revidovaný standard
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) revidovaný standard
Samostatný technik scénického osvětlení (26-050-R)
Montér potrubí chladicích systémů (23-109-H)
Montér tepelných stříkaných izolací (36-130-H)
Operátor novinových ofsetových kotoučových strojů (34-051-M)
Operátor ofsetových archových strojů (34-053-M)
Operátor akcidenčních ofsetových kotoučových strojů (34-052-M)
Samostatný oděvní technik technolog (31-070-R)
Samostatný textilní technik technolog (31-071-R)
Oděvní stylista (31-072-M)
Manipulace se zbožím a materiálem (66-005-H) revidovaný standard
Manipulační práce se zbožím ve skladu (66-007-E) revidovaný standard
Evidence zásob zboží a materiálu (66-006-H) revidovaný standard
Montér chladových a tepelných izolací pro TZB (23-108-H)
Elektrotechnik kontrolor kvality (26-079-M)
Elektromechanik pro výtahy (26-011-H) revidovaný standard
Pracovník poštovní přepážky (37-019-H) revidovaný standard
Servisní technik karotážních přístrojů (21-055-M)
Hydraulikář v těžbě a úpravě nerostných surovin (21-071-H)

Autorizující orgán Ministerstvo dopravy

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení (26-078-M)
Návěstní spojový dozorce (37-069-M)
Návěstní technik (37-068-M)
Traťový dělník (37-066-E)
Traťový dělník obchůzkář (37-067-E)

Autorizující orgán Ministerstvo zemědělství

Paznehtář (41-049-H) revidovaný standard
Technik protierozních opatření (36-169-M)
Pracovník pro podpůrné agrotechnické činnosti v myslivosti (41-129-H)
Technik dispečer odpadních vod (36-167-M)
Technolog odpadních vod (36-165-M)
Technik dispečer pitné vody (36-168-M)
Cvičitel koní pro hiporehabilitaci (41-130-M)
Agronom pro léčivé a aromatické rostliny (41-106-M)
Pěstitel léčivých a aromatických rostlin (41-087-H)
Pracovník v manipulačních skladech dřevní hmoty (41-123-H)
Technik pro řízení výroby v pekárenství (29-097-M)
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství (29-093-M)
Technolog v pekárenství (29-096-M)
Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství (29-095-M)
Producent savců pro krmné a pokusné účely (41-051-H) revidovaný standard
Provozní greenkeeper (41-131-H)
Technik realizace a údržby zeleně (41-126-M)
Kynolog výcvikář (cvičitel) (41-089-M)
Kynolog chovatel (41-088-M)

Autorizující orgán Ministerstvo pro místní rozvoj

Kuchař expedient (65-011-E) revidovaný standard
Práce v ubytovacím zařízení (65-014-E) revidovaný standard
Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (65-015-E) revidovaný standard
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (65-003-E) revidovaný standard
Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E) revidovaný standard
Výroba příloh (65-006-E) revidovaný standard
Ubytování v soukromí (65-016-H) revidovaný standard
Průvodce cestovního ruchu (65-021-N) revidovaný standard
Příprava minutek (65-004-H) revidovaný standard
Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) revidovaný standard
Příprava teplých pokrmů (65-001-H) revidovaný standard

Autorizující orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí

Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (39-008-M)
Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (39-010-H)

Autorizující orgán Ministerstvo životního prostředí

Podnikový ekolog (16-012-T)
Technik specialista pro ochranu ovzduší (16-014-T)

Autorizující orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instruktor u poskytovatele praktického vyučování (75-016-N)