05.05.2016

Dne 26. dubna 2016 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:

Autorizující orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu

Technolog zpracování plastů (28-060-M)
Chemický technik pro kompozitní materiály (28-085-M)
Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů (28-069-M)
Operátor zpracování dílů z kompozitů (28-086-H)
Obsluha recyklačních zařízení (28-053-H)
Pracovník cenotvorby (66-038-H)
Obuvník pro gumárenskou výrobu (32-013-H) revidovaný standard
Obuvník pro plastikářskou výrobu (32-030-H)
Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi (32-026-M)
Dělník v koželužské výrobě (32-031-E)
Dělník v obuvnické výrobě (32-028-E)
Elektromechanik pro TZ (26-004-H) revidovaný standard
Dělník v čalounické výrobě (33-066-E)
Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (33-057-H)
Obsluha vrtacích strojů v nábytkářské výrobě (33-058-H)
Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě (33-059-H)
Pracovník olepování tvarových bočních ploch v nábytkářské výrobě (33-062-H)
Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě (33-060-H)
Pracovník tvarového broušení v nábytkářské výrobě (33-061-H)
Pracovník výroby ohýbaného nábytku z vrstveného dřeva (33-067-H)
Asistent v zeměměřictví (36-146-E)
Stavební dělník (36-126-E)
Umělecký truhlář (82-001-H) revidovaný standard
Samostatný kožařský technik řízení a kontroly kvality (32-023-R)
Samostatný kožařský technik designér a modelář (32-029-R)
Samostatný kožařský technik nákupčí (32-022-R)
Kožařský technik obchodník (32-027-M)
Koželuh (32-024-H)
Kráječ kožešinových a usňových dílců (32-032-H)
Šička kožešinových a usňových výrobků (32-033-H)
Svrškařka (32-010-H) revidovaný standard
Vysekávač (32-011-H) revidovaný standard
Brašnář (32-001-H) revidovaný standard
Sedlář (32-002-H) revidovaný standard
Rukavičkář (32-003-H) revidovaný standard
Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin (36-105-H)
Stavební klempíř pro zhotovování drážkových krytin (36-106-H)
Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (36-107-H)
Metrolog (39-007-R)
Vedoucí týmu (63-021-N)
Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (26-045-R)
Strojírenský technik konstruktér (23-104-M)
Strojírenský technik technolog (23-105-M)
Strojírenský technik projektant (23-106-M)
Servisní technik ve strojírenství (23-095-M)
Specialista internetového obchodu (66-043-N)

Autorizující orgán Ministerstvo kultury

Správce depozitáře (71-002-M)
Technik památkové obnovy (82-038-N)
Památkář průzkumník (82-037-T)
Výrobce digitálních 3D loutek pro animovaná audiovizuální díla (82-035-N)

Autorizující orgán Ministerstvo dopravy

Výpravčí (37-052-N)
Vozmistr (37-046-M)
Disponent mezinárodního zasilatelství (37-054-M)

Autorizující orgán Ministerstvo zemědělství

Faremní zpracovatel mléka (29-085-H)
Technik kanalizačních sítí (36-143-M)
Technik odvodňovacích soustav (36-157-M)
Technik závlahových soustav (36-156-M)
Vodohospodářský technik dispečer (36-154-M)
Vodohospodářský technik hrázný jezný (36-153-M)
Vodohospodářský technik správy povodí (36-152-M)
Vodohospodářský technik správy vodního toku (36-155-M)
Zemědělský mechanizátor pro rostlinnou výrobu (41-098-M)
Zemědělský mechanizátor pro živočišnou výrobu (41-099-M)
Agronom pro obiloviny (41-070-M)
Stavitel koupacích jezírek a biotopů (41-076-M)
Technik květinář (41-116-M)
Technik množení rostlin (41-115-N)
Technik ovocnář (41-114-M)
Technik pro přípravu substrátů a hnojení (41-111-M)
Technik školkař (41-113-M)
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz (41-046-H) revidovaný standard
Zootechnik pro chov drůbeže (41-112-M)
Zootechnik pro chov ovcí a koz (41-109-M)
Technik pro zpracování ryb (41-120-M)
Servisní technik zemědělské mechanizace (41-100-M)
Kočí v lesní těžbě (41-020-H) revidovaný standard
Kočí (41-019-H) revidovaný standard
Jezdec a chovatel sportovních koní (41-016-H) revidovaný standard
Jezdec a chovatel dostihových koní (41-015-H) revidovaný standard
Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní (41-021-H) revidovaný standard
Ošetřovatel koní (41-018-H) revidovaný standard
Pěstitel chmele (41-095-H)
Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství (29-062-R)

Autorizující orgán Ministerstvo životního prostředí

Pracovník environmentální výchovy (16-004-N)

Autorizující orgán Ministerstvo pro místní rozvoj

Provozovatel přírodních a umělých koupališť (69-054-R)