07.05.2015

Dne 28. 4. 2015 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací:

Barvíř textilií (31-040-H)
Brusič a frézař kamene (36-007-H) – revize
Celní deklarant (63-019-M)
Dělník v chemické výrobě (28-059-E)
Expedient metalurgických výrobků (21-044-H)
Chemik - laborant (28-032-H) – revize
Chemik pro obsluhu zařízení (28-033-H) – revize
Interiérový poradce (33-051-M)
Kloboučník (31-014-H)
Košíkář a pletař (33-052-H)
Lamač (36-013-H) – revize
Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu (23-083-E)
Modistka (31-038-H)
Montér kovových stavebních konstrukcí (36-094-H)
Obchodní referent velkoobchodu (66-025-M)
Oblastní manažer velkoobchodu pro svěřenou oblast (66-026-N)
Obsluha gumárenských zařízení (28-055-H)
Obsluha plastikářských zařízení (28-058-H)
Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu (23-084-E)
Osazovač (36-011-H) – revize
Papírenský přípravář (28-052-M)
Písmák (36-012-H) – revize
Pletař (31-042-H)
Podlahář dřevěných podlah (36-033-H) – revize
Podlahář laminátových podlah (36-035-H) – revize
Podlahář povlakových podlah (36-036-H) – revize
Podlahář průmyslových podlah (36-082-H)
Podlahář sportovních podlah (36-081-H)
Řidič důlní kolejové lokomotivy (21-050-H)
Řidič závěsné lokomotivy v dole (21-051-H)
Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů (28-057-H)
Strojník papírenského stroje (28-051-M)
Šička kusových výrobků (31-041-E)
Štípač kamene (36-010-H) – revize
Tiskař textilií (31-039-H)
Umělecký řezbář (82-002-H)
Výrobce dřevěných loutek (82-024-H)
Dozorce výhybek (37-006-H) – revize
Hradlař, hláskař (37-010-H) – revize
Operátor železniční dopravy (37-009-H) – revize
Průvodčí osobní přepravy (37-016-H) – revize
Řidič silniční nákladní dopravy (37-042-H)
Řidič silniční osobní dopravy (37-041-H)
Signalista (37-008-H) – revize
Staniční dozorce (37-005-H) – revize
Tranzitér (37-014-H) – revize
Vlakvedoucí osobní přepravy (37-015-H) – revize
Výhybkář (37-007-H) – revize
Hrázný a jezný (36-014-H) – revize
Lesní technik pro osvětovou činnost (41-058-M)
Lihovarník (29-068-H)
Likérník (29-069-H)
Manipulant surovárny (29-056-H)
Poříčný (36-018-H) – revize
Pracovník výroby hotových pokrmů (29-070-H)
Příjem surovin pro výrobu potravin (29-089-H)
Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství (29-064-R)
Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství (29-063-R)
Samostatný technolog v krmivářství (29-061-R)
Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin (41-069-H)
Skladování a distribuce potravin (29-091-H)
Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (41-068-M)
Technik diagnostik kanalizační sítě (36-095-N)
Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (29-041-M)
Vodař - údržba vodních toků (36-019-H) – revize
Výroba potravin (29-090-H)
Recepční v hotelovém provozu (65-033-M)
Montér mechanických zábran (69-045-H) – revize
Pracovník dohledového centra (68-003-H) – revize
Vedoucí detektiv (68-002-T) – revize
Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel (75-002-R)
Kariérový poradce pro zaměstnanost (75-005-R)
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R)