Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Designér koupelen
Platnost standardu: od 14.8.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a předpisech týkajících se keramických, skleněných a kamenných obkladových prvků Praktické předvedení
b Vysvětlit obsah normy ČSN 14411 a ČSN 12004, uvést základní údaje na obalech keramických obkladů, vysvětlit způsob označení lepidel a spárovacích hmot a uvést aspoň jeden typ lepidla, vysvětlit co je slinutá keramika Ústní ověření
c Číst výkresovou dokumentaci, předvést čtení kót, otvorů, rozmístění rozvodů Praktické předvedení
d Předvést čtení kladečského plánu Praktické předvedení
e Vysvětlit metodu nebo postup při plánování realizace na případové studii a hlavní návaznosti při plánování realizace Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poradenství při výběru obkladových materiálů a zařizovacích předmětů do koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní kritéria při výběru keramických obkladových prvků a uvést, jaké jsou přednosti pro použití keramiky, vyjmenovat základní typy obkladových materiálů na stěny a podlahy (od mozaiky až po velkoformátové desky), popsat další používané druhy obkladových materiálů (sklo, kámen, dřevo) Ústní a písemné ověření
b Popsat základní fyzikální a chemické vlastnosti keramických obkladových materiálů, uvést rozdíl mezi obkladačkou a dlaždicí, popsat další druhy obkladových materiálů (sklo, kámen, dřevo) Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit pojem modularita, kalibrace, rektifikace, co je Jolly-efect (kamenický roh) Ústní ověření
d Popsat využití velkého a malého formátu v interiéru, uvést možnosti kombinace barev, dekorů, lišt a profilových prvků Ústní ověření
e Uvést materiály vhodné na terasy a balkony, uvést příklad souvrství na balkoně, kde se používají hydroizolační systémy. Vysvětlit použití hydroizolačního systému Ústní a písemné ověření
f Uvést trendy (desény a materiály) ve vybavování koupelen a dalších prostor, uvést příklady získání informací o těchto trendech, vysvětlit pojem wellness Ústní ověření a praktické předvedení
g Uvést příklady ergonomických hledisek (instalační rozměry), popsat základní požadavky na bezbariérové koupelny a jejich vybavení Ústní a písemné ověření
h Uvést hlavní zařizovací předměty v koupelnách a jejich členění, (popsat typy zdravotnické keramiky, vany podle materiálu a tvaru, sprchy – podle konstrukce a materiálu, typy sprchových vaniček, vodovodní armatury – typy armatur, koupelnový nábytek) Ústní ověření a praktické předvedení
i Vysvětlit způsob tenkovrstvého obkládání, floating-buttering a kladení do hlubokého lože Ústní ověření
j Uvést jaké jsou nejběžnější způsoby prezentace výrobků (katalogy, internet, expozitory, kóje s koupelnami) Ústní ověření
k Vysvětlit na případové studii metodu plánování realizace a hlavní návaznosti při plánování realizace Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vypracování dispozičního a barevného řešení a grafická vizualizace návrhu realizace nebo rekonstrukce koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými skleněnými a kamennými obklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost přesného zaměření prostor, čím toto zaměření provádíme, uvést, jaké parametry sledujeme při zaměřování prostor Ústní a písemné ověření
b Naskicovat navržené řešení, uvést, kdy tuto skicu provádíme Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit návrh vizualizace na PC na základě zadání a uvést účel vizualizace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit, co je kladečský plán a jak jej vytvoříme, uvést rozdíl mezi vizualizací a kladečským plánem a proč je potřebné jej tvořit Ústní a písemné ověření
e Vytvořit kladečský plán na základě zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů interiéru koupelny, wellness a sociálního zařízení a dalších prostor vybavených keramickými, skleněnými a kamennými obklady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést obecné zdravotní, hygienické, bezpečnostní požadavky na koupelny, wellness, sociální zařízení a další prostory Ústní a písemné ověření
b Uvést základní požadavky na koupelny, wellness, sociální zařízení a další prostory z hlediska provozu a počtu uživatelů Ústní a písemné ověření
c Uvést příklady ergonomických hledisek (instalační rozměry). Uvést základní požadavky na bezbariérové prostory a jejich vybavení Ústní a písemné ověření
d Provést analýzu provozních a funkčních potřeb uživatelů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat spotřebu obkladových prvků na základě zadání (včetně prořezu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat spotřebu ostatních materiálů nezbytných pro obkládání (lepidel, spárovacích hmot, lišt a dalších materiálů) na základě zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit způsob stanovení rozpočtu realizace nebo rekonstrukce interiéru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést způsob vedení obchodního rozhovoru, zjistit potřeby zákazníka a uvést využití check listu ke sledování profilu zákazníka a jeho potřeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat provedení přejímky zboží od dodavatele a předání zboží zákazníkovi, uvést, jaká kritéria se sledují Ústní a písemné ověření
c Popsat průběh reklamace zboží před samotnou realizací, popsat, co lze reklamovat Ústní a písemné ověření
d Uvést způsoby kontroly kvality prováděných prací, uvést odchylky od normy ČSN 733450 a 733451 Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102403&kod_sm1=35).

Uchazeč má k dispozici počítač s nainstalovaným kancelářským SW Microsoft Office, obsahující textový editor WORD, tabulkový procesor Excel a Power Point, běžný vizualizační SW, připojení na internet.

 

Vhodné je část zkoušky provést přímo v koupelnovém studiu nebo mít dostatečné množství odpovídajících fyzických vzorků.

 

Vzhledem k časové náročnosti přípravy vizualizace a přípravy kladečského plánu je zkouška rozdělena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Designškola, s. r. o ‒ Ing. Barbara Venter

Laufen CZ, s. r. o. ‒ Ing. Alena Machátová

ATG Olomouc, s. r. o. ‒ Ing. Pavel Kopl

Ceramic Conculting Services ‒ PhDr. Eduard Justa