Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik telemetrie a automatizace
Platnost standardu: od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v automatizaci a telemetrii ve vodárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit a vysvětlit schéma automatického systému řízení technologických procesů v reálném čase s dálkovým přenosem Ústní a písemné ověření
b Nakreslit a vysvětlit schéma telemetrického systému Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Diagnostika a nastavení polní instrumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používané typy snímačů (čidla, senzory) Ústní nebo písemné ověření
b Popsat princip funkce daného snímače Ústní nebo písemné ověření
c Provést diagnostiku a nastavení daného snímače Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Diagnostika a nastavení automatizovaného systému řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používaný automatizovaný systém řízení Ústní nebo písemné ověření
b Popsat princip funkce daného automatizovaného systému řízení Ústní nebo písemné ověření
c Provést diagnostiku a nastavení daného automatizovaného systému řízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Diagnostika a nastavení telemetrického systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používaný telemetrický systém Ústní nebo písemné ověření
b Popsat princip funkce daného telemetrického systému Ústní nebo písemné ověření
c Provést diagnostiku a nastavení daného telemetrického systému Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Údržba elektrotechnických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat úkony údržby na daném zařízení Ústní ověření
b Popsat důvody údržby daného zařízení Ústní ověření
c Provést údržbu daného zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování BOZP ve vodárenských objektech při práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika vodárenských objektů a elektrických zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit ochranu zdraví při činnostech na elektrickém zařízení Ústní ověření
c Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů dle návodu výrobce Praktické předvedení
d Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
e Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
f Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci, vysvětlit specifika při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní vysvětlení
g Dodržovat BOZP při práci na elektrickém zařízení Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102531&kod_sm1=44).

 

Předem poskytnout návod k obsluze zařízení použitých k vykonání zkoušky (nářadí a zařízení, detektor nebezpečných plynů).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.