Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 5.11.2012 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výsadba ovocných dřevin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy výsadeb Ústní ověření
b Vysadit ovocný strom nebo keř v odpovídajících podmínkách Praktické předvedení
c Ošetřit vysázené dřeviny po výsadbě a zdůvodnit prováděnou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vybrané základní kultivační práce (okopávka, odplevelování, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řez ovocných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést řez ovocných stromů podle druhu, odrůdy a pěstitelského tvaru stromu v období vegetačního klidu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést řez ovocných keřů v období vegetačního klidu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést řez ovocných stromů v období vegetace (letní řez) s ohledem na druh, odrůdu a pěstitelský tvar Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést tvarování ovocného stromu v období výchovného řezu s využitím technických pomůcek (kolíčky, drát, závaží) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a v ovocném sadu prakticky určit jednotlivé stupně zralosti ovoce Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit sklizené ovoce do jednotlivých jakostních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit ovocné plody pro expedici nebo pro následné skladování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Množení ovocných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby vegetativního rozmnožování ovocných dřevin Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyset osivo ovocných dřevin Praktické předvedení
c Vyjmenovat základní sortiment podnoží pro ovocné dřeviny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hnojení ovocných stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Hnojit a přihnojit průmyslovým pevným a kapalným hnojivem Praktické předvedení
b Vyhnojit pozemek organickým hnojivem Praktické předvedení
c Popsat zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
c Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik ovocných dřevin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této profesní kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace zahradních společenstev

Střední zahradnická škola Ostrava

Svaz školkařů České republiky

Ovocnářská unie České republiky