Další informace

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Obsluha kremačního zařízení
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Úplné profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat celé určité povolání, lze ji poskládat z určité kombinace profesních kvalifikací. Pokud pro dané povolání připravuje obor vzdělání, je získání úplné profesní kvalifikace podmíněno složením závěrečné nebo maturitní zkoušky v daném oboru.

Úplnou profesní kvalifikaci Obsluha kremačního zařízení (69-99-H/02) lze prokázat předložením osvědčení o získání některé z uvedených profesních kvalifikací .

Obsluha kremačního zařízení 69-046-H 3

Vztahy s dalšími kvalifikacemi

Archivní standardy

Platnost od Platnost do Schváleno
29.10.2013 28.6.2019 29.10.2013